Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki wyborów do Senatu RP

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
320583
Liczba kart ważnych
184370
Liczba głosów ważnych
178668
Liczba głosów nieważnych
5702

Frekwencja w regionie

57.51%

Wizualizacja
wyników

kandydatów do Senatu

40.45 %
Maciej Tomasz GRUBSKI
KW Platforma Obywatelska RP
29.75 %
Elżbieta WIĘCŁAWSKA-SAUK
KW Prawo i Sprawiedliwość
19.01 %
Andrzej Dymitr DE LAZARI
KW Nowoczesna Ryszarda Petru
10.78 %
Dariusz Paweł ANTKIEWICZ
KW KORWiN

Wyniki wyborów

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
106101 Studio Consulting Sp. z o.o.
Łódź ul. Romanowska 55F
91-174 Łódź
1 983 681
69.28%
106101 Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Mikołajew
Łódź ul. Plonowa 18
91-156 Łódź
2 1945 1331
68.43%
106101 Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Mikołajew
Łódź ul. Plonowa 18
91-156 Łódź
3 570 303
53.16%
106101 XV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza
Łódź ul. Traktorowa 77
91-204 Łódź
4 954 347
36.37%
106101 Laboratorium Produkcji Ogrodniczej w Zespole Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego
Łódź ul. Liściasta 181
91-220 Łódź
5 864 509
58.91%
106101 Szkoła Podstawowa nr 48 im. Stanisława Moniuszki
Łódź ul. Rydzowa 15
91-211 Łódź
6 829 631
76.12%
106101 Szkoła Podstawowa nr 71 im. Henryka Sienkiewicza
Łódź ul. Rojna 58C
91-134 Łódź
7 1161 870
74.94%
106101 Szkoła Podstawowa nr 48 im. Stanisława Moniuszki
Łódź ul. Rydzowa 15
91-211 Łódź
8 1213 749
61.75%
106101 Szkoła Podstawowa nr 48 im. Stanisława Moniuszki
Łódź ul. Rydzowa 15
91-211 Łódź
9 1126 721
64.03%
106101 Szkoła Podstawowa nr 48 im. Stanisława Moniuszki
Łódź ul. Rydzowa 15
91-211 Łódź
10 1751 1150
65.68%
106101 Publiczne Gimnazjum nr 13 im. gen. Józefa Bema
Łódź ul. Wici 16
91-213 Łódź
11 1784 1049
58.80%
106101 Publiczne Gimnazjum nr 13 im. gen. Józefa Bema
Łódź ul. Wici 16
91-213 Łódź
12 1373 813
59.21%
106101 Szkoła Podstawowa nr 71 im. Henryka Sienkiewicza
Łódź ul. Rojna 58C
91-134 Łódź
13 1628 974
59.83%
106101 Publiczne Gimnazjum nr 7 im. Mikołaja Kopernika
Łódź ul. Rojna 33
91-134 Łódź
14 1505 889
59.07%
106101 Publiczne Gimnazjum nr 7 im. Mikołaja Kopernika
Łódź ul. Rojna 33
91-134 Łódź
15 1127 669
59.36%
106101 Publiczne Gimnazjum nr 7 im. Mikołaja Kopernika
Łódź ul. Rojna 33
91-134 Łódź
16 1199 716
59.72%
106101 Szkoła Podstawowa nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala"
Łódź al. Harcerzy Zatorowców 6
91-144 Łódź
17 1372 859
62.61%
106101 Szkoła Podstawowa nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala"
Łódź al. Harcerzy Zatorowców 6
91-144 Łódź
18 1423 953
66.97%
106101 Przedszkole Miejskie nr 141
Łódź al. Pasjonistów 15
91-140 Łódź
19 1942 1062
54.69%
106101 Przedszkole Miejskie nr 123
Łódź ul. Rojna 24
91-134 Łódź
20 1173 681
58.06%
106101 Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych
Łódź ul. Rojna 18a
91-128 Łódź
21 1420 764
53.80%
106101 Przedszkole Miejskie nr 123
Łódź ul. Rojna 24
91-134 Łódź
22 871 473
54.31%
106101 Szkoła Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki"
Łódź ul. Łanowa 16
91-103 Łódź
23 1402 793
56.56%
106101 Szkoła Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki"
Łódź ul. Łanowa 16
91-103 Łódź
24 1631 975
59.78%
106101 Bałucki Ośrodek Kultury "Lutnia"
Łódź ul. Łanowa 14
91-103 Łódź
25 1302 762
58.53%
106101 Publiczne Gimnazjum nr 17 im. Bohaterów Monte Cassino
Łódź ul. Traktorowa 35
91-117 Łódź
26 1757 1105
62.89%
106101 Zespół Szkół Specjalnych nr 5
Łódź ul. Plantowa 7
91-104 Łódź
27 2068 1274
61.61%
106101 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego
Łódź ul. Wielkopolska 70/72
91-029 Łódź
28 1120 618
55.18%
106101 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego
Łódź ul. Wielkopolska 70/72
91-029 Łódź
29 1664 917
55.11%
106101 Szkoła Podstawowa nr 56 im. Bronisława Czecha
Łódź ul. Turoszowska 10
91-025 Łódź
30 1463 821
56.12%
106101 Szkoła Podstawowa nr 56 im. Bronisława Czecha
Łódź ul. Turoszowska 10
91-025 Łódź
31 851 471
55.35%
106101 Publiczne Gimnazjum nr 8 im. Tadeusza Kościuszki
Łódź ul. Żubardzka 26
91-032 Łódź
32 1482 928
62.62%
106101 Publiczne Gimnazjum nr 8 im. Tadeusza Kościuszki
Łódź ul. Żubardzka 26
91-032 Łódź
33 1626 1037
63.78%
106101 Szkoła Podstawowa nr 122
Łódź ul. Jesionowa 38
91-363 Łódź
34 1935 1238
63.98%
106101 Szkoła Podstawowa nr 122
Łódź ul. Jesionowa 38
91-363 Łódź
35 1021 579
56.71%
106101 Szkoła Podstawowa nr 122
Łódź ul. Jesionowa 38
91-363 Łódź
36 1119 639
57.10%
106101 Szkoła Podstawowa nr 122
Łódź ul. Jesionowa 38
91-363 Łódź
37 1770 1228
69.38%
106101 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Ireny Sendlerowej
Łódź ul. Stawowa 28
91-358 Łódź
38 1774 1148
64.71%
106101 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Ireny Sendlerowej
Łódź ul. Stawowa 28
91-358 Łódź
39 1208 791
65.48%
106101 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Ireny Sendlerowej
Łódź ul. Stawowa 28
91-358 Łódź
40 872 562
64.45%
106101 Przedszkole LOKOMOTYWA
Łódź ul. Kruszynowa 14
91-356 Łódź
41 1996 1354
67.84%
106101 Przedszkole LOKOMOTYWA
Łódź ul. Kruszynowa 14
91-356 Łódź
42 2236 1462
65.38%
106101 Szkoła Podstawowa nr 206
Łódź ul. Łozowa 9
91-496 Łódź
43 1050 654
62.29%
106101 Szkoła Podstawowa nr 206
Łódź ul. Łozowa 9
91-496 Łódź
44 1578 1007
63.81%
106101 Szkoła Podstawowa nr 184 im. Ludwika Waryńskiego
Łódź ul. Syrenki 19A
91-496 Łódź
45 1859 1205
64.82%
106101 Szkoła Podstawowa nr 184 im. Ludwika Waryńskiego
Łódź ul. Syrenki 19A
91-496 Łódź
46 2049 1347
65.74%
106101 Szkoła Podstawowa nr 184 im. Ludwika Waryńskiego
Łódź ul. Syrenki 19A
91-496 Łódź
47 1778 1195
67.21%
106101 Przedszkole Miejskie nr 204
Łódź ul. Sitowie 15
91-495 Łódź
48 1553 977
62.91%
106101 Szkoła Podstawowa nr 206
Łódź ul. Łozowa 9
91-496 Łódź
49 1247 849
68.08%
106101 Szkoła Podstawowa nr 206
Łódź ul. Łozowa 9
91-496 Łódź
50 1432 912
63.69%
106101 Szkoła Podstawowa nr 166 im. 19 Stycznia
Łódź ul. Szamotulska 1/7
91-037 Łódź
51 1133 738
65.14%
106101 Szkoła Podstawowa nr 166 im. 19 Stycznia
Łódź ul. Szamotulska 1/7
91-037 Łódź
52 2065 1204
58.31%
106101 XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. bp. Ignacego Krasickiego
Łódź ul. Obornicka 11/13
91-039 Łódź
53 819 433
52.87%
106101 XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. bp. Ignacego Krasickiego
Łódź ul. Obornicka 11/13
91-039 Łódź
54 1445 868
60.07%
106101 Publiczne Gimnazjum nr 6 im. ks. Stanisława Konarskiego
Łódź ul. Limanowskiego 124A
91-041 Łódź
55 1277 649
50.82%
106101 Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego
Łódź ul. Drewnowska 171
91-008 Łódź
56 863 481
55.74%
106101 Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego
Łódź ul. Gandhiego 14
91-012 Łódź
57 1152 655
56.86%
106101 Szkoła Podstawowa nr 35 im. Mariana Piechala
Łódź ul. Tybury 4
91-013 Łódź
58 1290 766
59.38%
106101 Szkoła Podstawowa nr 35 im. Mariana Piechala
Łódź ul. Tybury 4
91-013 Łódź
59 1282 712
55.54%
106101 Grupa Szkół Łódzkiego Stowarzyszenia na Rzecz Porozumienia z Europą
Łódź ul. Wrześnieńska 64
91-045 Łódź
60 1683 930
55.26%
106101 Szkoła Podstawowa nr 54 im. Kornela Makuszyńskiego
Łódź ul. Wróbla 5
91-050 Łódź
61 955 419
43.87%
106101 Szkoła Podstawowa nr 54 im. Kornela Makuszyńskiego
Łódź ul. Wróbla 5
91-050 Łódź
62 1454 693
47.66%
106101 Szkoła Podstawowa nr 54 im. Kornela Makuszyńskiego
Łódź ul. Wróbla 5
91-050 Łódź
63 1794 628
35.01%
106101 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego
Łódź ul. Drewnowska 88
91-008 Łódź
64 483 180
37.27%
106101 Zespół Szkół Samochodowych
Łódź ul. Prożka 3/5
91-335 Łódź
65 707 367
51.91%
106101 Szkoła Podstawowa nr 24 im. Hanki Sawickiej
Łódź ul. Ciesielska 14A
91-308 Łódź
66 1693 801
47.31%
106101 Publiczne Gimnazjum nr 12 im. Noblistów Polskich
Łódź ul. Księdza Brzóski 23
91-315 Łódź
67 1408 786
55.82%
106101 Publiczne Gimnazjum nr 12 im. Noblistów Polskich
Łódź ul. Księdza Brzóski 23
91-315 Łódź
68 1148 675
58.80%
106101 Szkoła Podstawowa nr 55 im. Eugeniusza Lokajskiego
Łódź ul. Mackiewicza 9
91-349 Łódź
69 1881 1135
60.34%
106101 Szkoła Podstawowa nr 55 im. Eugeniusza Lokajskiego
Łódź ul. Mackiewicza 9
91-349 Łódź
70 915 593
64.81%
106101 Szkoła Podstawowa nr 65 im. Juliusza Słowackiego
Łódź ul. Pojezierska 10
91-322 Łódź
71 1879 1151
61.26%
106101 Szkoła Podstawowa nr 65 im. Juliusza Słowackiego
Łódź ul. Pojezierska 10
91-322 Łódź
72 1404 838
59.69%
106101 Szkoła Podstawowa nr 65 im. Juliusza Słowackiego
Łódź ul. Pojezierska 10
91-322 Łódź
73 1448 908
62.71%
106101 Przedszkole Miejskie nr 202
Łódź ul. Sędziowska 8/10
91-304 Łódź
74 1943 1302
67.01%
106101 Przedszkole Miejskie nr 149
Łódź ul. Murarska 42
91-469 Łódź
75 1936 1214
62.71%
106101 Szkoła Podstawowa nr 101 im. Jana Kochanowskiego
Łódź ul. Wspólna 5/7
91-464 Łódź
76 1152 679
58.94%
106101 Szkoła Podstawowa nr 101 im. Jana Kochanowskiego
Łódź ul. Wspólna 5/7
91-464 Łódź
77 1372 860
62.68%
106101 Szkoła Podstawowa nr 101 im. Jana Kochanowskiego
Łódź ul. Wspólna 5/7
91-464 Łódź
78 1849 1127
60.95%
106101 Przedszkole Miejskie nr 176
Łódź ul. Blacharska 21
91-470 Łódź
79 1481 956
64.55%
106101 Urząd Stanu Cywilnego
Łódź ul. Zgierska 71
91-463 Łódź
80 700 192
27.43%
106101 Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki
Łódź ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3
91-431 Łódź
81 1660 868
52.29%
106101 XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej
Łódź ul. Pacanowskiej 4
91-430 Łódź
82 1889 921
48.76%
106101 Szkoła Podstawowa nr 30 im. rtm. Witolda Pileckiego
Łódź ul. Rysownicza 1/3
91-855 Łódź
83 1081 612
56.61%
106101 Szkoła Podstawowa nr 30 im. rtm. Witolda Pileckiego
Łódź ul. Rysownicza 1/3
91-855 Łódź
84 1581 877
55.47%
106101 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich
Łódź ul. Franciszkańska 137
91-845 Łódź
85 1742 1079
61.94%
106101 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich
Łódź ul. Franciszkańska 137
91-845 Łódź
86 1824 1070
58.66%
106101 XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
Łódź ul. Marysińska 61/67
91-850 Łódź
87 2020 1238
61.29%
106101 XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
Łódź ul. Marysińska 61/67
91-850 Łódź
88 1109 625
56.36%
106101 Przedszkole Miejskie nr 35
Łódź ul. Zachodnia 16A
91-058 Łódź
89 1650 679
41.15%
106101 Szkoła Podstawowa nr 58 im. Melchiora Wańkowicza
Łódź ul. Młynarska 42/46
91-838 Łódź
90 1111 628
56.53%
106101 Szkoła Podstawowa nr 58 im. Melchiora Wańkowicza
Łódź ul. Młynarska 42/46
91-838 Łódź
91 1051 541
51.47%
106101 Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1
Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39
91-818 Łódź
92 1618 660
40.79%
106101 Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1
Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39
91-818 Łódź
93 1824 807
44.24%
106101 Publiczne Gimnazjum nr 14 im. Roberta Schumana
Łódź al. I Dywizji 16/18
91-836 Łódź
94 1557 809
51.96%
106101 Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2
Łódź al. I Dywizji 16/18
91-744 Łódź
95 1116 597
53.49%
106101 Szkoła Podstawowa nr 153 im. Marii Skłodowskiej-Curie
Łódź ul. Obrońców Westerplatte 28
91-762 Łódź
96 1551 829
53.45%
106101 Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki
Łódź ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3
91-705 Łódź
97 599 230
38.40%
106101 Publiczne Gimnazjum nr 18 im. prof. Jana Karskiego
Łódź ul. Mostowkiego 23/27
91-705 Łódź
98 1978 1304
65.93%
106101 Lokal Rady Osiedla Bałuty-Doły
Łódź ul. Wojska Polskiego 122
91-743 Łódź
99 548 261
47.63%
106101 Zespół Szkół Specjalnych nr 3 im. Jacka Kuronia
Łódź ul. Sucharskiego 2
91-744 Łódź
100 2070 1244
60.10%
106101 Szkoła Podstawowa nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi
Łódź ul. Plater 28/32
91-762 Łódź
101 1248 750
60.10%
106101 Publiczne Gimnazjum nr 18 im. prof. Jana Karskiego
Łódź ul. Mostowskiego 23/27
91-705 Łódź
102 1396 765
54.80%
106101 Publiczne Gimnazjum nr 10 im. Rajmunda Hiacynta Rembielińskiego
Łódź ul. Harcerska 8/10
91-710 Łódź
103 1317 764
58.01%
106101 Publiczne Gimnazjum nr 10 im. Rajmunda Hiacynta Rembielińskiego
Łódź ul. Harcerska 8/10
91-710 Łódź
104 1473 939
63.75%
106101 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika
Łódź ul. Strykowska 10/18
91-725 Łódź
105 1181 622
52.67%
106101 Szkoła Podstawowa nr 61 im. św. Franciszka z Asyżu
Łódź ul. Okólna 183
91-520 Łódź
106 522 316
60.54%
106101 Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Łagiewniki
Łódź ul. Pszczelna 84
91-511 Łódź
107 767 517
67.41%
106101 Publiczne Gimnazjum nr 15 im. Aleksego Rżewskiego
Łódź ul. Sowińskiego 50/56
91-485 Łódź
109 1721 1195
69.44%
106101 Szkoła Podstawowa nr 172 im. prof. Stefana Banacha
Łódź ul. Jaskrowa 15
91-480 Łódź
110 1740 1198
68.85%
106101 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego
Łódź ul. Dziewanny 24
91-866 Łódź
111 1077 736
68.34%
106101 Przedszkole Miejskie nr 47
Łódź ul. Deczyńskiego 24
91-867 Łódź
112 1769 1115
63.03%
106101 Zespół Szkół Geodezyjno -Technicznych im. Sybiraków
Łódź ul. Skrzydlata 15
91-503 Łódź
113 1746 1200
68.73%
106101 Szkoła Podstawowa nr 142 im. Zawiszy Czarnego
Łódź ul. Łupkowa 6
91-527 Łódź
114 1735 1187
68.41%
106101 Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi
Łódź ul. Chocianowicka 198
93-460 Łódź
168 882 469
53.17%
106101 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. Włodzimierza Puchalskiego
Łódź ul. Minerska 1/3
94-304 Łódź
198 1710 1113
65.09%
106101 XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego
Łódź ul. Perla 11
94-203 Łódź
199 893 488
54.65%
106101 XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego
Łódź ul. Perla 11
94-203 Łódź
200 1465 892
60.89%
106101 Szkoła Podstawowa nr 91 im. Leonida Teligi
Łódź ul. Kasprzaka 45
91-078 Łódź
201 1545 872
56.44%
106101 Publiczne Gimnazjum nr 19 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Łódź ul. Wapienna 17
91-087 Łódź
202 1273 759
59.62%
106101 Szkoła Podstawowa nr 91 im. Leonida Teligi
Łódź ul. Kasprzaka 45
91-078 Łódź
203 1808 1032
57.08%
106101 Publiczne Gimnazjum nr 19 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Łódź ul. Wapienna 17
91-087 Łódź
204 1320 775
58.71%
106101 Przedszkole Miejskie nr 53
Łódź ul. Kasprzaka 57
91-078 Łódź
205 1579 886
56.11%
106101 Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie Przychodnia Nr 33
Łódź ul. Kasprzaka 27
91-078 Łódź
206 1601 893
55.78%
106101 Szkoła Podstawowa nr 36 im. Zenona Wasilewskiego
Łódź ul. Więckowskiego 35
90-734 Łódź
207 1500 651
43.40%
106101 Szkoła Podstawowa nr 36 im. Zenona Wasilewskiego
Łódź ul. Więckowskiego 35
90-734 Łódź
208 1664 580
34.86%
106101 Publiczne Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja
Łódź al. 1 Maja 89
90-755 Łódź
209 1391 646
46.44%
106101 Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 3
Łódź ul. Próchnika 42
90-713 Łódź
210 1473 650
44.13%
106101 Urząd Skarbowy Łódź-Polesie
Łódź ul. 6 Sierpnia 84/86
90-646 Łódź
211 1681 712
42.36%
106101 Publiczne Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja
Łódź al. 1 Maja 89
90-755 Łódź
212 1381 696
50.40%
106101 Szkoła Podstawowa nr 26 im. Armii "Łódź"
Łódź ul. Kapitana Pogonowskiego 27/29
90-745 Łódź
213 2022 845
41.79%
106101 Szkoła Podstawowa nr 36 im. Zenona Wasilewskiego
Łódź ul. Więckowskiego 35
90-734 Łódź
214 1775 786
44.28%
106101 I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
Łódź ul. Więckowskiego 41
90-734 Łódź
215 1390 565
40.65%
106101 Szkoła Podstawowa nr 36 im. Zenona Wasilewskiego
Łódź ul. Więckowskiego 35
90-734 Łódź
216 1069 463
43.31%
106101 Przedszkole Miejskie nr 208
Łódź ul. Gdańska 84
90-613 Łódź
217 1028 468
45.53%
106101 Szkoła Podstawowa nr 160 im. Powstańców Śląskich
Łódź ul. Struga 24
90-513 Łódź
218 1428 621
43.49%
106101 Gimnazjum Publiczne nr 24 im. gen. Józefa Wybickiego
Łódź ul. Żeromskiego 26
90-737 Łódź
219 1329 565
42.51%
106101 Szkoła Podstawowa nr 26 im. Armii "Łódź"
Łódź ul. Kapitana Pogonowskiego 27/29
90-745 Łódź
220 1447 554
38.29%
106101 Szkoła Podstawowa nr 46 im. Józefa Chełmońskiego
Łódź ul. Żwirki 11/13
90-528 Łódź
221 1439 641
44.54%
106101 Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
Łódź ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
222 1368 617
45.10%
106101 Szkoła Podstawowa nr 152 im. Elizy Orzeszkowej
Łódź ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54
00-000 Łódź
223 1476 636
43.09%
106101 Zespół Szkół Specjalnych nr 2
Łódź ul. Karolewska 30/34
90-561 Łódź
224 1251 767
61.31%
106101 Zespół Szkół Specjalnych nr 2
Łódź ul. Karolewska 30/34
90-561 Łódź
225 1125 727
64.62%
106101 XXI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa
Łódź ul. Kopernika 2
90-509 Łódź
226 1156 534
46.19%
106101 XXI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa
Łódź ul. Kopernika 2
90-509 Łódź
227 875 405
46.29%
106101 Szkoła Podstawowa nr 19
Łódź ul. Balonowa 1
94-108 Łódź
228 1455 1123
77.18%
106101 Szkoła Podstawowa nr 19
Łódź ul. Balonowa 1
94-108 Łódź
229 1152 870
75.52%
106101 Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka
Łódź ul. Maratońska 47b
94-102 Łódź
230 1616 994
61.51%
106101 Liceum Ogólnokształcące Jolanty i Jana Misiaków
Łódź al. Kardynała Wyszyńskiego 44
94-047 Łódź
231 1675 1056
63.04%
106101 Szkoła Podstawowa nr 19
Łódź ul. Balonowa 1
94-108 Łódź
232 1630 1079
66.20%
106101 Szkoła Podstawowa nr 44 im. prof. Jana Molla
Łódź ul. Kusocińskiego 100
94-054 Łódź
233 1753 1095
62.46%
106101 Szkoła Podstawowa nr 44 im. prof. Jana Molla
Łódź ul. Kusocińskiego 100
94-054 Łódź
234 1162 741
63.77%
106101 Szkoła Podstawowa nr 44 im. prof. Jana Molla
Łódź ul. Kusocińskiego 100
94-054 Łódź
235 1067 695
65.14%
106101 Szkoła Podstawowa nr 6
Łódź ul. Kusocińskiego 116
94-054 Łódź
236 974 637
65.40%
106101 Szkoła Podstawowa nr 6
Łódź ul. Kusocińskiego 116
94-054 Łódź
237 977 643
65.81%
106101 Szkoła Podstawowa nr 6
Łódź ul. Kusocińskiego 116
94-054 Łódź
238 1890 1160
61.38%
106101 Przedszkole Miejskie nr 174
Łódź ul. Kusocińskiego 122A
94-054 Łódź
239 1670 1157
69.28%
106101 Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka
Łódź ul. Maratońska 47B
94-056 Łódź
240 1939 1196
61.68%
106101 Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 47 im. Janusza Korczaka (budynek Pałacu Młodzieży)
Łódź al. Kardynała Wyszyńskiego 86
94-050 Łódź
241 1934 1233
63.75%
106101 Przedszkole Miejskie nr 170
Łódź ul. Księdza Popiełuszki 13A
94-052 Łódź
242 1910 1228
64.29%
106101 XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Łódź ul. Wileńska 22A
94-029 Łódź
243 1356 849
62.61%
106101 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Łódź ul. Krzemieniecka 24A
94-017 Łódź
244 993 621
62.54%
106101 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Łódź ul. Krzemieniecka 24A
94-017 Łódź
245 1136 718
63.20%
106101 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
Łódź ul. Wileńska 53/55
94-016 Łódź
246 1665 1127
67.69%
106101 XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Łódź ul. Wileńska 22A
94-029 Łódź
247 1655 988
59.70%
106101 Szkoła Podstawowa nr 164 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Łódź ul. Wróblewskiego 65
94-035 Łódź
248 1457 947
65.00%
106101 Szkoła Podstawowa nr 164 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Łódź ul. Wróblewskiego 65
94-035 Łódź
249 1933 1173
60.68%
106101 Publiczne Gimnazjum nr 20 im. Hugona Kołłątaja
Łódź ul. Olimpijska 9
94-043 Łódź
250 1585 1022
64.48%
106101 Publiczne Gimnazjum nr 20 im. Hugona Kołłątaja
Łódź ul. Olimpijska 9
94-043 Łódź
251 1430 909
63.57%
106101 Szkoła Podstawowa nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły
Łódź ul. Rajdowa 18
94-003 Łódź
252 1708 1062
62.18%
106101 Szkoła Podstawowa nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły
Łódź ul. Rajdowa 18
94-003 Łódź
253 1021 723
70.81%
106101 Szkoła Podstawowa nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły
Łódź ul. Rajdowa 18
94-003 Łódź
254 1270 797
62.76%
106101 Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Kownackiej
Łódź ul. Hufcowa 20A
94-107 Łódź
255 1566 988
63.09%
106101 Przedszkole Miejskie nr 165
Łódź ul. Hufcowa 14
94-107 Łódź
256 1901 1128
59.34%
106101 Łódzkie Stowarzyszenie Oświatowe
Łódź ul. Babickiego 15
94-056 Łódź
257 986 611
61.97%
106101 Łódzkie Stowarzyszenie Oświatowe
Łódź ul. Babickiego 15
94-056 Łódź
258 923 605
65.55%
106101 Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Kownackiej
Łódź ul. Hufcowa 20A
94-107 Łódź
259 1895 1249
65.91%
106101 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi Żłobek Nr 21
Łódź ul. Marusarzówny 9
94-041 Łódź
260 1347 862
63.99%
106101 Przedszkole Miejskie nr 214
Łódź ul. Batalionów Chłopskich 21
94-058 Łódź
261 1552 1044
67.27%
106101 Przedszkole Miejskie nr 214
Łódź ul. Batalionów Chłopskich 21
94-058 Łódź
262 2088 1354
64.85%
106101 Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Aleksandra Kamińskiego
Łódź ul. Florecistów 3B
94-042 Łódź
263 1635 1042
63.73%
106101 Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Aleksandra Kamińskiego
Łódź ul. Florecistów 3B
94-042 Łódź
264 1617 1005
62.15%
106101 "KME" Sp. z o.o.
Łódź ul. Obywatelska 128
94-104 Łódź
265 1577 1042
66.07%
106101 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pienista"
Łódź ul. Kubusia Puchatka 9
94-119 Łódź
266 1716 1220
71.10%
106101 Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.
Łódź ul. Sanitariuszek 70/72
93-469 Łódź
267 631 346
54.83%
106101 Szkoła Podstawowa nr 169 im. Marii Dąbrowskiej
Łódź ul. Napoleońska 7/17
94-231 Łódź
268 1512 1057
69.91%
106101 Szkoła Podstawowa nr 169 im. Marii Dąbrowskiej
Łódź ul. Napoleońska 7/17
94-231 Łódź
269 1063 700
65.85%
106101 Szkoła Podstawowa nr 169 im. Marii Dąbrowskiej
Łódź ul. Napoleońska 7/17
94-231 Łódź
270 1507 1064
70.60%
106101 Navicula Centrum
Łódź ul. Cedry 2
91-129 Łódź
271 1985 1259
63.43%
106101 Przedszkole Miejskie nr 207
Łódź ul. Piotrkowska 272
90-361 Łódź
272 1588 876
55.16%
106101 Szkoła Podstawowa nr 14 im. Józefa Lompy
Łódź ul. Wigury 8/10
90-301 Łódź
273 1510 722
47.81%
106101 Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Śródmieście im. Andrzeja Struga Filia Nr 9 dla Dorosłych
Łódź ul. Brzeźna 10
90-303 Łódź
274 1967 1348
68.53%
106101 Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego
Łódź ul. Sienkiewicza 137/139
90-302 Łódź
275 1329 470
35.36%
106101 Szkoła Podstawowa nr 14 im. Józefa Lompy
Łódź ul. Wigury 8/10
90-301 Łódź
276 1482 988
66.67%
106101 Lokal Rady Osiedla Katedralna
Łódź ul. Żwirki 3
90-448 Łódź
277 1113 654
58.76%
106101 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Jagiełły
Łódź ul. Sienkiewicza 117
90-301 Łódź
278 847 416
49.11%
106101 Przedszkole Miejskie nr 5
Łódź al. Kościuszki 54
90-428 Łódź
279 1714 983
57.35%
106101 Szkoła Podstawowa nr 173 im. I Dywizji Kościuszkowskiej
Łódź ul. Sienkiewicza 46
90-009 Łódź
280 1245 591
47.47%
106101 III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
Łódź ul. Sienkiewicza 46
90-009 Łódź
281 1541 909
58.99%
106101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Łódź ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź
282 1301 510
39.20%
106101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Łódź ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź
283 397 174
43.83%
106101 Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Łódź al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
284 872 396
45.41%
106101 Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA Ognisko w Łodzi
Łódź ul. Moniuszki 4A
90-111 Łódź
285 1044 468
44.83%
106101 Łódzki Ośrodek Geodezji
Łódź ul. Traugutta 21/23
90-113 Łódź
286 1290 601
46.59%
106101 Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi
Łódź ul. Jaracza 26
90-262 Łódź
287 1571 618
39.34%
106101 Przedszkole Miejskie nr 100
Łódź ul. Piotrkowska 44
90-265 Łódź
288 890 363
40.79%
106101 Ośrodek Szkolenia Kierowców Krzysztof Kołodziejczak
Łódź ul. Więckowskiego 13
90-721 Łódź
289 1689 707
41.86%
106101 Szkoła Podstawowa nr 23 im. Marii Bohuszewiczówny
Łódź ul. Gdańska 16
90-707 Łódź
290 1562 589
37.71%
106101 Szkoła Podstawowa nr 23 im. Marii Bohuszewiczówny
Łódź ul. Gdańska 16
90-707 Łódź
291 661 250
37.82%
106101 IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej
Łódź ul. Pomorska 16
91-416 Łódź
292 780 303
38.85%
106101 IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej
Łódź ul. Pomorska 16
91-416 Łódź
293 2030 808
39.80%
106101 Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla
Łódź ul. Pomorska 27
90-202 Łódź
294 1085 414
38.16%
106101 Szkoła Podstawowa nr 70 im. Stanisława Wyspiańskiego
Łódź ul. Rewolucji 1905 r. nr 22
90-207 Łódź
295 1863 723
38.81%
106101 Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi
Łódź ul. Jaracza 26
90-262 Łódź
296 1397 423
30.28%
106101 Lokal Rady Osiedla Śródmieście-Wschód
Łódź ul. Jaracza 42
90-252 Łódź
297 1283 557
43.41%
106101 Szkoła Podstawowa nr 111
Łódź ul. Jaracza 44/46
90-252 Łódź
298 1486 741
49.87%
106101 Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi
Łódź ul. Pomorska 51
90-204 Łódź
299 1546 705
45.60%
106101 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza
Łódź ul. Sterlinga 24
90-212 Łódź
300 827 501
60.58%
106101 Polsko-Amerykański Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Łódź ul. Kamińskiego 17/19
90-229 Łódź
301 1155 612
52.99%
106101 Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Fryderyka Chopina
Łódź ul. Zacisze 7/9
90-228 Łódź
302 1333 760
57.01%
106101 VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
Łódź ul. Pomorska 105
91-402 Łódź
303 2082 1248
59.94%
106101 MPK - Łódź Sp. z o.o.
Łódź ul. Tramwajowa 8
90-132 Łódź
304 1746 1035
59.28%
106101 XXIX Liceum Ogólnokształcące im. hm. Janka Bytnara "Rudego"
Łódź ul. Zelwerowicza 38/44
90-148 Łódź
305 1630 1125
69.02%
106101 Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi
Łódź ul. Narutowicza 122
92-145 Łódź
306 1037 695
67.02%
106101 Uniwersytet Łódzki Wydział Chemii
Łódź ul. Tamka 12
92-403 Łódź
307 1611 989
61.39%
106101 Szkoła Podstawowa nr 79 im. Łódzkich Olimpijczyków
Łódź ul. Pomorska 138
92-404 Łódź
308 628 410
65.29%
106101 Uniwersytet Łódzki X Dom Studenta
Łódź ul. Lumumby 12
91-404 Łódź
384 309 255
82.52%
106101 Politechnika Łódzka Obiekt C 15
Łódź al. Politechniki 3a
93-590 Łódź
385 117 104
88.89%
106101 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi
Łódź ul. Aleksandrowska 159
91-229 Łódź
386 489 122
24.95%
106101 Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
Łódź ul. Okólna 181
91-520 Łódź
387 169 99
58.58%
106101 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi
Łódź ul. Kniaziewicza 1/5
91-347 Łódź
388 150 91
60.67%
106101 Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Łódź ul. Przyrodnicza 7/9
91-480 Łódź
389 54 10
18.52%
106101 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi
Łódź ul. Północna 42
91-425 Łódź
390 64 32
50.00%
106101 6 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi
Łódź ul. Złotnicza 10
91-836 Łódź
391 106 29
27.36%
106101 Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Łodzi
Łódź ul. Dojazdowa 5/7
91-503 Łódź
392 78 33
42.31%
106101 Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. majora Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta” w Łodzi
Łódź ul. Przyrodnicza 24/26
91-480 Łódź
393 40 30
75.00%
106101 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi
Łódź ul. Rojna 15
91-142 Łódź
394 88 33
37.50%
106101 Areszt Śledczy w Łodzi
Łódź ul. Smutna 21
91-729 Łódź
395 800 435
54.38%
106101 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów
Łódź ul. Żeromskiego 113
90-549 Łódź
405 180 68
37.78%
106101 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów
Łódź pl. Hallera 1
90-647 Łódź
406 100 54
54.00%
106101 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
Łódź ul. Wólczańska 191/195
90-531 Łódź
407 178 82
46.07%
106101 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi Ośrodek Szpitalny im. M. Madurowicza
Łódź ul. Wileńska 37
94-029 Łódź
408 190 89
46.84%
106101 2 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi
Łódź ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32
90-640 Łódź
409 82 28
34.15%
106101 Dom Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi
Łódź ul. Krzemieniecka 7/9
94-017 Łódź
410 108 76
70.37%
106101 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów
Łódź ul. Sterlinga 1/3
91-425 Łódź
411 20 18
90.00%
106101 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Łódź ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
412 207 60
28.99%
106101 Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera Sp. z o. o.
Łódź ul. Sterlinga 13
90-217 Łódź
413 48 20
41.67%
106101 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi
ul. Narutowicza ul. Narutowicza 114
90-145
414 78 28
35.90%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl