Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki wyborów do Senatu RP

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
293610
Liczba kart ważnych
123310
Liczba głosów ważnych
118400
Liczba głosów nieważnych
4910

Frekwencja w regionie

42.00%

Wizualizacja
wyników

kandydatów do Senatu

33.87 %
Józef Mikołaj ŁYCZAK
KW Prawo i Sprawiedliwość
28.68 %
Andrzej PERSON
KW Platforma Obywatelska RP
13.57 %
Eugeniusz Roman WYPIJEWSKI
KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
10.07 %
Zbigniew AGACIŃSKI
Komitet Wyborczy PSL
9.50 %
Bogusław Maria SPANSKI
KWW Spanski Naszym Senatorem
4.31 %
Tomasz SIKOROWSKI
KWW Sikorowski'15

Wyniki wyborów

Kod Nazwa jednostki Głosy ważne Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja
0401 aleksandrowski 20034 45984 20817
45.27 %
0408 lipnowski 19299 52547 20243
38.52 %
0418 włocławski 25066 70138 26351
37.57 %
0464 Włocławek 41487 90717 42801
47.18 %
0411 radziejowski 12514 34224 13098
38.27 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl