Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy KORWiN

Dane z okręgów: 41/41

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
636139
Liczba kart ważnych
274377
Liczba głosów ważnych
266166
Liczba głosów nieważnych
8211

Wynik w regionie

5.10%
3.39 %
3.82 %
4.25 %
4.68 %
5.11 %
5.54 %
5.97 %
6.4 %
6.83 %
7.26 %

Wyniki głosowania na kandydatów na posłów

Nr listy Komitet Nr kandydata Imię i nazwisko Zdobyte głosy Procent głosów w okręgu Wybrany
4 KW KORWiN 1 Mariusz Robert FILIPOWICZ 6764
2.54%
4 KW KORWiN 2 Joanna MICHALEWICZ 846
0.32%
4 KW KORWiN 3 Andrzej Piotr WYRĘBEK 697
0.26%
4 KW KORWiN 4 Karol Błażej NOSEK 499
0.19%
4 KW KORWiN 5 Sławomir DAŃCZUK 442
0.17%
4 KW KORWiN 6 Wojciech Janusz GÓRSKI 500
0.19%
4 KW KORWiN 7 Dominik GOLAK 325
0.12%
4 KW KORWiN 8 Konrad SAJKOWSKI 160
0.06%
4 KW KORWiN 9 Paweł OLENDER 446
0.17%
4 KW KORWiN 10 Katarzyna MRÓZ 427
0.16%
4 KW KORWiN 11 Mariusz Tomasz CIEŚLIK 141
0.05%
4 KW KORWiN 12 Agnieszka NOCNA 279
0.10%
4 KW KORWiN 13 Jacek Marek SIWKO 121
0.05%
4 KW KORWiN 14 Grzegorz Jacek PIWKO 787
0.30%
4 KW KORWiN 15 Martyna LICHACZ 175
0.07%
4 KW KORWiN 16 Krzysztof Paweł FIEDOROWICZ 215
0.08%
4 KW KORWiN 17 Barbara RAINKO 68
0.03%
4 KW KORWiN 18 Krzysztof RYTELEWSKI 156
0.06%
4 KW KORWiN 19 Elżbieta WRONKA 91
0.03%
4 KW KORWiN 20 Anna JAKUBOWSKA 445
0.17%
Kod Nazwa Głosy ważne Głosy oddane na komitet Wynik w regionie
2805 ełcki 26217 2019
7.70%
2806 giżycki 18359 1033
5.63%
2808 kętrzyński 18527 768
4.15%
2810 mrągowski 15989 828
5.18%
2811 nidzicki 9735 381
3.91%
2813 olecki 9662 436
4.51%
2814 olsztyński 39820 1850
4.65%
2816 piski 16960 768
4.53%
2817 szczycieński 21616 908
4.20%
2818 gołdapski 7672 260
3.39%
2819 węgorzewski 6740 304
4.51%
2862 Olsztyn 74869 4029
5.38%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl