Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 9, siedziba OKW: Bydgoszcz

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na senatorów
5
Mężczyzn
5
Kobiet
0
Średni wiek kandydatów
50
Średni wiek kobiet
0
Średni wiek mężczyzn
50
Nr Imię Nazwisko Komitet zgłaszający Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Marek Henryk GRALIK GRALIK Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość nauczyciel języka angielskiego Bydgoszcz Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
2 Andrzej KOBIAK KOBIAK Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP inżynier mechanik Tuchola Członek partii Platforma Obywatelska RP
3 Roman Kazimierz PUCHOWSKI PUCHOWSKI Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy artysta malarz Bydgoszcz Członek partii Kongres Nowej Prawicy
4 Cyprian Kamil SAJNA SAJNA Komitet Wyborczy KORWiN informatyk Bydgoszcz Nie należy do partii politycznej
5 Łukasz Cyprian URBAnzSKI URBAŃSKI Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe inżynier zootechniki Gruczno Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl