Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 8, siedziba OKW: Wrocław

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na senatorów
2
Mężczyzn
2
Kobiet
0
Średni wiek kandydatów
57
Średni wiek kobiet
0
Średni wiek mężczyzn
57
Nr Imię Nazwisko Komitet zgłaszający Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Jarosław Wojciech OBREMSKI OBREMSKI Komitet Wyborczy Wyborców Obremski - niezależny Senator z Wrocławia senator RP Wrocław Nie należy do partii politycznej
2 Józef PINIOR PINIOR Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP senator RP Wrocław Nie należy do partii politycznej
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl