Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 77, siedziba OKW: Sosnowiec

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na senatorów
6
Mężczyzn
5
Kobiet
1
Średni wiek kandydatów
50
Średni wiek kobiet
36
Średni wiek mężczyzn
52
Nr Imię Nazwisko Komitet zgłaszający Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Piotr HAlzASIK HAŁASIK Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru ekonomista Sosnowiec Nie należy do partii politycznej
2 Adam Teofil KLOSKA KLOSKA Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy przedsiębiorca Katowice Nie należy do partii politycznej
3 Sylwia Anna KOlzTON KOŁTON Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe adwokat Sosnowiec Nie należy do partii politycznej
4 Tomasz Damian NIEDZIELA NIEDZIELA Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni inżynier mechatronik Sosnowiec Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
5 Michał Franciszek POTOCZNY POTOCZNY Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość inżynier hutnik Sosnowiec Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
6 Bogusław Piotr szMIGIELSKI ŚMIGIELSKI Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP lekarz medycyny Jaworzno Członek partii Platforma Obywatelska RP
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl