Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 65, siedziba OKW: Gdańsk

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na senatorów
3
Mężczyzn
3
Kobiet
0
Średni wiek kandydatów
63
Średni wiek kobiet
0
Średni wiek mężczyzn
63
Nr Imię Nazwisko Komitet zgłaszający Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Krzysztof Włodzimierz ANDRUSZKIEWICZ ANDRUSZKIEWICZ Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni inżynier Gdańsk Członek partii SLD
2 Bogdan Michał BORUSEWICZ BORUSEWICZ Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP historyk Gdańsk Członek partii Platforma Obywatelska RP
3 Andrzej STEPNOWSKI STEPNOWSKI Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość nauczyciel akademicki Gdańsk Nie należy do partii politycznej
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl