Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 63, siedziba OKW: Gdynia

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na senatorów
4
Mężczyzn
4
Kobiet
0
Średni wiek kandydatów
55
Średni wiek kobiet
0
Średni wiek mężczyzn
55
Nr Imię Nazwisko Komitet zgłaszający Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Waldemar BONKOWSKI BONKOWSKI Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość rolnik Rekownica Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
2 Tomasz DORNIAK DORNIAK Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe mgr inż. środowiska Żukowo Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
3 Wacław Aleksander KOZlzOWSKI KOZŁOWSKI Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni inżynier rolnik Kołczygłowy Członek partii SLD
4 Roman ZABOROWSKI ZABOROWSKI Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP magister inżynier budownictwa lądowego Dąbie Członek partii Platforma Obywatelska RP
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl