Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 57, siedziba OKW: Krosno

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na senatorów
7
Mężczyzn
3
Kobiet
4
Średni wiek kandydatów
47
Średni wiek kobiet
47
Średni wiek mężczyzn
47
Nr Imię Nazwisko Komitet zgłaszający Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Joanna Katarzyna BRIL BRIL Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe nauczyciel akademicki Jedlicze Nie należy do partii politycznej
2 Andrzej GUZIK GUZIK Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni nauczyciel Niżna Łąka Nie należy do partii politycznej
3 Paweł Andrzej HELNARSKI HELNARSKI Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse ekonomista Chorkówka Nie należy do partii politycznej
4 Agnieszka Halina lzazCKA ŁĄCKA Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń– Bezrobocie doradca zawodowy Jareniówka Nie należy do partii politycznej
5 Stanisław Józef SlzYsz SŁYŚ Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP przedsiębiorca Krosno Członek partii Platforma Obywatelska RP
6 Edyta Maria WIszNIOWSKA WIŚNIOWSKA Komitet Wyborczy Ruch Narodowy ekonomista Krosno Członek partii Ruch Narodowy
7 Alicja Maria ZAJazC ZAJĄC Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość biolog Jasło Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl