Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 43, siedziba OKW: Warszawa

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na senatorów
3
Mężczyzn
2
Kobiet
1
Średni wiek kandydatów
65
Średni wiek kobiet
67
Średni wiek mężczyzn
64
Nr Imię Nazwisko Komitet zgłaszający Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Andrzej Bohdan CELInzSKI CELIŃSKI Komitet Wyborczy Partia Demokratyczna - demokraci.pl polityk Warszawa Członek partii Partia Demokratyczna - demokraci.pl
2 Anna CHODAKOWSKA CHODAKOWSKA Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość aktor Warszawa Nie należy do partii politycznej
3 Marek Dariusz ROCKI ROCKI Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP nauczyciel akademicki Warszawa Członek partii Platforma Obywatelska RP
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl