Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 36, siedziba OKW: Nowy Sącz

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na senatorów
3
Mężczyzn
3
Kobiet
0
Średni wiek kandydatów
64
Średni wiek kobiet
0
Średni wiek mężczyzn
64
Nr Imię Nazwisko Komitet zgłaszający Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Jan Wincenty HAMERSKI HAMERSKI Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość nauczyciel Jaworki Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
2 Stanisław Andrzej HODOROWICZ HODOROWICZ Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP nauczyciel akademicki Bukowina Tatrzańska Nie należy do partii politycznej
3 Bogusław WAKSMUNDZKI WAKSMUNDZKI Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa pracownik samorządowy Grywałd Nie należy do partii politycznej
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl