Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 35, siedziba OKW: Tarnów

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na senatorów
2
Mężczyzn
2
Kobiet
0
Średni wiek kandydatów
49
Średni wiek kobiet
0
Średni wiek mężczyzn
49
Nr Imię Nazwisko Komitet zgłaszający Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Łukasz Michał WezGRZYN WĘGRZYN Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe ekonomista Nowodworze Nie należy do partii politycznej
2 Kazimierz Adam WIATR WIATR Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość nauczyciel akademicki Kraków Nie należy do partii politycznej
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl