Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 33, siedziba OKW: Kraków

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na senatorów
3
Mężczyzn
2
Kobiet
1
Średni wiek kandydatów
53
Średni wiek kobiet
65
Średni wiek mężczyzn
47
Nr Imię Nazwisko Komitet zgłaszający Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Łukasz GIBAlzA GIBAŁA Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały "Niezależni do Senatu" poseł na Sejm RP Kraków Nie należy do partii politycznej
2 Renata Maria GODYnz-SWezDZIOlz GODYŃ-SWĘDZIOŁ Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość lekarz - reumatolog Krzeszowice Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
3 Bogdan Adam KLICH KLICH Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP lekarz medycyny Kraków Członek partii Platforma Obywatelska RP
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl