Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 27, siedziba OKW: Sieradz

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na senatorów
4
Mężczyzn
4
Kobiet
0
Średni wiek kandydatów
57
Średni wiek kobiet
0
Średni wiek mężczyzn
57
Nr Imię Nazwisko Komitet zgłaszający Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Grzegorz Witold ANDRYSIAK ANDRYSIAK Komitet Wyborczy Samoobrona inżynier chemii Łódź Członek partii „Samoobrona”
2 Marcin lzABezDZKI ŁABĘDZKI Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe pracownik administracji samorządowej Biały Ług Członek partii PSL
3 Michał SEWERYnzSKI SEWERYŃSKI Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość profesor prawa Łódź Nie należy do partii politycznej
4 Jacek WALCZAK WALCZAK Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP ekonomista Sieradz Nie należy do partii politycznej
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl