Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 25, siedziba OKW: Sieradz

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na senatorów
4
Mężczyzn
3
Kobiet
1
Średni wiek kandydatów
52
Średni wiek kobiet
56
Średni wiek mężczyzn
50
Nr Imię Nazwisko Komitet zgłaszający Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Przemysław Jacek BlzASZCZYK BŁASZCZYK Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zootechnik Goszczynno Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
2 Tadeusz Stanisław GAJDA GAJDA Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe rolnik Skaratki Członek partii PSL
3 Dariusz Andrzej PIGlzOWSKI PIGŁOWSKI Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" inżynier konstruktor Poddębice Nie należy do partii politycznej
4 Danuta Ewa ZAKRZEWSKA ZAKRZEWSKA Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP nauczyciel Łowicz Członek partii Platforma Obywatelska RP
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl