Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 24, siedziba OKW: Łódź

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na senatorów
4
Mężczyzn
4
Kobiet
0
Średni wiek kandydatów
60
Średni wiek kobiet
0
Średni wiek mężczyzn
60
Nr Imię Nazwisko Komitet zgłaszający Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Ryszard Wiesław BONISlzAWSKI BONISŁAWSKI Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP filolog Łódź Nie należy do partii politycznej
2 Jerzy Janusz KROPIWNICKI KROPIWNICKI Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość ekonomista Łódź Nie należy do partii politycznej
3 Krzysztof Dariusz KWIECIEnz KWIECIEŃ Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe adwokat Łódź Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
4 Piotr Wiktor MISZTAL MISZTAL Komitet Wyborczy Samoobrona przedsiębiorca Bronisin Dworski Nie należy do partii politycznej
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl