Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 21, siedziba OKW: Zielona Góra

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na senatorów
5
Mężczyzn
4
Kobiet
1
Średni wiek kandydatów
55
Średni wiek kobiet
59
Średni wiek mężczyzn
54
Nr Imię Nazwisko Komitet zgłaszający Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Helena HATKA HATKA Komitet Wyborczy Wyborców Heleny Hatka menedżer Lipki Wielkie Nie należy do partii politycznej
2 Krzysztof Maciej HAUBA HAUBA Komitet Wyborczy Wyborców "Niezależny Senator Krzysztof Hauba" ekonomista Gorzów Wielkopolski Nie należy do partii politycznej
3 Tadeusz JezDRZEJCZAK JĘDRZEJCZAK Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe nauczyciel Chwalęcice Nie należy do partii politycznej
Popierany przez partię Sojusz Lewicy Demokratycznej
4 Władysław KOMARNICKI KOMARNICKI Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP menedżer Gorzów Wielkopolski Członek partii Platforma Obywatelska RP
5 Sebastian PIEnzKOWSKI PIEŃKOWSKI Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość przedsiębiorca Gorzów Wielkopolski Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl