Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 20, siedziba OKW: Zielona Góra

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na senatorów
3
Mężczyzn
3
Kobiet
0
Średni wiek kandydatów
53
Średni wiek kobiet
0
Średni wiek mężczyzn
53
Nr Imię Nazwisko Komitet zgłaszający Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Mirosław Zbigniew GLAZ GLAZ Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe pracownik samorządowy Krosno Odrzańskie Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Stanisław Antoni IWAN IWAN Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość inż. elektryk Zielona Góra Nie należy do partii politycznej
3 Waldemar Jan SlzUGOCKI SŁUGOCKI Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP nauczyciel akademicki Zielona Góra Członek partii Platforma Obywatelska RP
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl