Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 16, siedziba OKW: Lublin

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na senatorów
3
Mężczyzn
3
Kobiet
0
Średni wiek kandydatów
65
Średni wiek kobiet
0
Średni wiek mężczyzn
65
Nr Imię Nazwisko Komitet zgłaszający Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Krzysztof Piotr CUGOWSKI CUGOWSKI Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Cugowskiego muzyk Motycz Nie należy do partii politycznej
2 Stanisław Henryk KIEROnzSKI KIEROŃSKI Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni filolog Lublin Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
3 Andrzej Józef STANISlzAWEK STANISŁAWEK Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość lekarz chirurg onkolog Lublin Członek partii Polska Razem Zjednoczona Prawica
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl