Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 14, siedziba OKW: Lublin

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na senatorów
3
Mężczyzn
3
Kobiet
0
Średni wiek kandydatów
55
Średni wiek kobiet
0
Średni wiek mężczyzn
55
Nr Imię Nazwisko Komitet zgłaszający Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Stanisław GOGACZ GOGACZ Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość parlamentarzysta Lublin Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
2 Paweł Krzysztof NAKONIECZNY NAKONIECZNY Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP przedstawiciel władzy samorządowej Gołąb Członek partii Platforma Obywatelska RP
3 Fryderyk PUlzA PUŁA Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe urzędnik samorządowy Trzciniec Członek partii PSL
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl