Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 13, siedziba OKW: Toruń

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na senatorów
6
Mężczyzn
6
Kobiet
0
Średni wiek kandydatów
54
Średni wiek kobiet
0
Średni wiek mężczyzn
54
Nr Imię Nazwisko Komitet zgłaszający Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Zbigniew AGACInzSKI AGACIŃSKI Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe rolnik Maliszewo Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Józef Mikołaj lzYCZAK ŁYCZAK Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zootechnik Tomaszewo Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
3 Andrzej PERSON PERSON Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP senator zawodowy Warszawa Członek partii Platforma Obywatelska RP
4 Tomasz SIKOROWSKI SIKOROWSKI Komitet Wyborczy Wyborców Sikorowski'15 rolnik Bytoń Członek partii Kongres Nowej Prawicy
5 Bogusław Maria SPANSKI SPANSKI Komitet Wyborczy Wyborców Spanski Naszym Senatorem finansista Włocławek Nie należy do partii politycznej
6 Eugeniusz Roman WYPIJEWSKI WYPIJEWSKI Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni przedsiębiorca Włocławek Członek partii ROG
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl