Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 12, siedziba OKW: Toruń

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na senatorów
4
Mężczyzn
4
Kobiet
0
Średni wiek kandydatów
61
Średni wiek kobiet
0
Średni wiek mężczyzn
61
Nr Imię Nazwisko Komitet zgłaszający Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Zbigniew ADAMCZYK ADAMCZYK Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego mechanik Grudziądz Nie należy do partii politycznej
2 Ryszard Jakub BOBER BOBER Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe inżynier rolnictwa Jabłonowo Zamek Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
3 Andrzej Tadeusz MIODUSZEWSKI MIODUSZEWSKI Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość właściciel sklepu Grudziądz Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
4 Michał Józef WOJTCZAK WOJTCZAK Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP pedagog Toruń Członek partii Platforma Obywatelska RP
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl