Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 51, siedziba OKW: Opole

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na senatorów
6
Mężczyzn
6
Kobiet
0
Średni wiek kandydatów
57
Średni wiek kobiet
0
Średni wiek mężczyzn
57
Nr Imię Nazwisko Komitet zgłaszający Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Andrzej Zbigniew BUTRA BUTRA Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe lekarz weterynarii - specjalista epizootiologii i administracji weterynaryjnej Trzebiszyn Członek partii PSL
2 Jerzy CZERWInzSKI CZERWIŃSKI Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość nauczyciel matematyki Prudnik Członek partii Ruch Katolicko Narodowy
3 Ryszard Antoni KNOSALA KNOSALA Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP nauczyciel akademicki Żelazna Członek partii Platforma Obywatelska RP
4 Hubert Jerzy KOlzODZIEJ KOŁODZIEJ Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka nauczyciel Ładza Nie należy do partii politycznej
5 Andrzej Dariusz PYZIAK PYZIAK Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" lekarz Jędrzychów Nie należy do partii politycznej
6 Zdzisław Stanisław SARNICKI SARNICKI Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru przedsiębiorca Bogacica Nie należy do partii politycznej
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl