Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Sejmu nr 16, siedziba OKW: Płock

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na posłów
150
Mężczyzn
91
Kobiet
59
Średni wiek kandydatów
42
Średni wiek kobiet
43
Średni wiek mężczyzn
41

Lista nr 1: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Wojciech Stefan JASInzSKI JASIŃSKI prawnik Płock Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
2 Marek OPIOlzA OPIOŁA politolog Płock Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
3 Maciej Roman WazSIK WĄSIK archeolog Warszawa Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
4 Maciej MAlzECKI MAŁECKI historyk Sochaczew Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
5 Robert Jerzy KOlzAKOWSKI KOŁAKOWSKI historyk Ciechanów Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
6 Józef Grzegorz KUREK KUREK wyższy urzędnik państwowy Mszczonów Nie należy do partii politycznej
7 Anna Ewa CICHOLSKA CICHOLSKA nauczyciel Regimin Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
8 Ewa Izabella SZYMAnzSKA SZYMAŃSKA pedagog Płock Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
9 Maria Bożena GAJEWSKA GAJEWSKA technik ogrodnik Sieraków Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
10 Waldemar Ryszard OLEJNICZAK OLEJNICZAK prezes Sierpc Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
11 Robert Maciej JANKOWSKI JANKOWSKI bibliotekarz Mława Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
12 Danuta Bożena BIAlzKOWSKA BIAŁKOWSKA pielęgniarka Brzozów Stary Nie należy do partii politycznej
13 Tomasz KORGA KORGA pracownik socjalny Płock Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
14 Kamil CUPAlz CUPAŁ prawnik Zielona Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
15 Krzysztof BIEnzKOWSKI BIEŃKOWSKI ekonomista Przasnysz Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
16 Iwona Ewa ZDUNEK ZDUNEK nauczyciel Brody Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
17 Krystyna ZAJazC ZAJĄC nauczyciel Strzegowo Nie należy do partii politycznej
18 Radosław STOKlzOSA STOKŁOSA prawnik Ludwikowo Członek partii Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
19 Agnieszka Maria KRZezTOWSKA KRZĘTOWSKA nauczyciel akademicki - nauki ekonomiczne Płock Nie należy do partii politycznej
20 Albert Paweł KOlzODZIEJSKI KOŁODZIEJSKI prezes Chodkowo-Działki Członek partii Prawo i Sprawiedliwość

Lista nr 2: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Marcin Piotr KIERWInzSKI KIERWIŃSKI inżynier elektronik Warszawa Członek partii Platforma Obywatelska RP
2 Elżbieta Teresa GAPInzSKA GAPIŃSKA pedagog Płock Członek partii Platforma Obywatelska RP
3 Waldemar WARDZInzSKI WARDZIŃSKI pracownik samorządowy Ciechanów Członek partii Platforma Obywatelska RP
4 Beata Małgorzata RUSINOWSKA RUSINOWSKA pedagog Żyrardów Członek partii Platforma Obywatelska RP
5 Michał BODENSZAC BODENSZAC pracownik samorządowy Żuromin Członek partii Platforma Obywatelska RP
6 Bartosz DEJA DEJA student Zdziarka Nie należy do partii politycznej
7 Agnieszka KORAJCZYK-SZYPERSKA KORAJCZYK-SZYPERSKA przedsiębiorca Gostynin Nie należy do partii politycznej
8 Paulina Ada ADAMIAK ADAMIAK student Raciąż Nie należy do partii politycznej
9 Andrzej Jerzy GONTARSKI GONTARSKI rolnik Glinojeck Członek partii Platforma Obywatelska RP
10 Agnieszka KAJKOWSKA KAJKOWSKA menedżer Staroźreby Członek partii Platforma Obywatelska RP
11 Marcin BACZEWSKI BACZEWSKI ekonomista Sierpc Nie należy do partii politycznej
12 Monika SZYMAnzCZYK SZYMAŃCZYK lekarz Ciechanów Nie należy do partii politycznej
13 Marcin CISZEWSKI CISZEWSKI nauczyciel Gostynin Członek partii Platforma Obywatelska RP
14 Beata AMBROZIAK AMBROZIAK nauczyciel wychowania fizycznego Płock Nie należy do partii politycznej
15 Katarzyna Monika JezDRUSZCZAK JĘDRUSZCZAK pracownik samorządowy Warszawa Członek partii Platforma Obywatelska RP
16 Krzysztof SKROBISZ SKROBISZ student Żyrardów Nie należy do partii politycznej
17 Aneta UCHWAlz UCHWAŁ pracownik samorządowy Płock Członek partii Platforma Obywatelska RP
18 Kamil KASZUBA KASZUBA urzędnik Podkrajewo Członek partii Platforma Obywatelska RP
19 Marcin Hubert PIOTROWSKI PIOTROWSKI nauczyciel Brudzeń Duży Członek partii Platforma Obywatelska RP
20 Waldemar Marek TROCHIMIUK TROCHIMIUK pracownik samorządowy Przasnysz Członek partii Platforma Obywatelska RP

Lista nr 3: Komitet Wyborczy Partia Razem

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Magdalena MALInzSKA MALIŃSKA redaktor Kozłów Biskupi Członek partii Razem
2 Rafał TRZECIAK TRZECIAK architekt systemów teleinformatycznych Warszawa Członek partii Razem
3 Maja Elżbieta BIAlzEK BIAŁEK nauczyciel akademicki Warszawa Członek partii Razem
4 Piotr lzUSZCZYnzSKI ŁUSZCZYŃSKI architekt Warszawa Członek partii Razem
5 Monika Emilia SADKOWSKA SADKOWSKA koordynator projektów Warszawa Członek partii Razem
6 Marcin Krzysztof WROnzSKI WROŃSKI ekonomista Warszawa Członek partii Razem
7 Wioletta MARCINIAK-MIERZWA MARCINIAK-MIERZWA ekonomista Kobyłka Nie należy do partii politycznej
8 Grzegorz Jakub OSIK OSIK administrator systemów komputerowych Warszawa Członek partii Razem
9 Magdalena KOCEJKO KOCEJKO socjolog Warszawa Członek partii Razem
10 Łukasz Krzysztof SZYMAnzSKI SZYMAŃSKI historyk Żyrardów Członek partii Razem
11 Ewa Aleksandra MARCZYnzSKA-GOLDSTEIN MARCZYŃSKA-GOLDSTEIN analityk Warszawa Członek partii Razem
12 Miłosz Grzegorz WIezCKOWSKI WIĘCKOWSKI operator filmowy Warszawa Nie należy do partii politycznej

Lista nr 4: Komitet Wyborczy KORWiN

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Tomasz Paweł GozRSKI GÓRSKI przedsiębiorca Poznań Nie należy do partii politycznej
2 Piotr OLSZEWSKI OLSZEWSKI nauczyciel Mława Nie należy do partii politycznej
3 Adrian WITAS WITAS elektromechanik Żyrardów Członek partii Ruch Narodowy
4 Dariusz Jan CHODKOWSKI CHODKOWSKI przedsiębiorca Chorzele Nie należy do partii politycznej
5 Barbara Danuta PUTERNICKA PUTERNICKA farmaceuta Gąbin Nie należy do partii politycznej
6 Marcin BACInzSKI BACIŃSKI logistyk Mirosław Członek partii KORWiN
7 Krzysztof KUzzNIEWSKI KUŹNIEWSKI ekonomista Ciechanów Członek partii KORWiN
8 Karol DOMIAN DOMIAN specjalista bhp Raciąż Członek partii KORWiN
9 Grzegorz Wojciech ZAJazC ZAJĄC przedsiębiorca Piotrków Trybunalski Nie należy do partii politycznej
10 Robert SlzUPECKI SŁUPECKI student Malanowo Stare Członek partii KORWiN
11 Izabela KOZInzSKA KOZIŃSKA logistyk Mszczonów Członek partii KORWiN
12 Malwina MATIUNKO MATIUNKO przedsiębiorca Wiksin Członek partii KORWiN
13 Rafał Jerzy WERESZCZAKA WERESZCZAKA dziennikarz Płock Członek partii KORWiN
14 Joanna TYszKIEWICZ TYŚKIEWICZ student Ciechanów Nie należy do partii politycznej
15 Magdalena MezDRALA MĘDRALA student Warszawa Nie należy do partii politycznej
16 Liliana Maria KONARZEWSKA-PRUSKA KONARZEWSKA-PRUSKA emeryt Warszawa Nie należy do partii politycznej
17 Rafał Bogumił WISZNIOWSKI WISZNIOWSKI student Warszawa Członek partii KORWiN
18 Karolina CZUCHRA CZUCHRA student Płock Nie należy do partii politycznej
19 Michał FAJKOWSKI FAJKOWSKI ekonomista Płock Członek partii KORWiN
20 Mateusz SIENNICKI SIENNICKI student Ciechanów Członek partii KORWiN

Lista nr 5: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Piotr ZGORZELSKI ZGORZELSKI pracownik samorządowy Zągoty Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Mirosław Adam ORLInzSKI ORLIŃSKI prawnik Sochaczew Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
3 Wiesława KRAWCZYK KRAWCZYK technolog żywności Przasnysz Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
4 Konrad WOJNAROWSKI WOJNAROWSKI prawnik Nosarzewo Borowe Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
5 Elżbieta SZYMANIK SZYMANIK pracownik samorządowy Pniewo-Czeruchy Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
6 Jolanta Grażyna lzUKASIAK-MALICKA ŁUKASIAK-MALICKA ekonomista Płońsk Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
7 Sławomir Arkadiusz szWIERZYnzSKI ŚWIERZYŃSKI muzyk Wola Łącka Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
8 Ireneusz REJMUS REJMUS ekonomista Żuromin Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
9 Lucjan Krzysztof CHRZANOWSKI CHRZANOWSKI inżynier zarządzania Żyrardów Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
10 Tomasz MATUSZEWSKI MATUSZEWSKI egzaminator Wierzbin Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
11 Paweł PAKIElzA PAKIEŁA geodeta Piaski Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
12 Aleksander Wiesław JAROSlzAWSKI JAROSŁAWSKI rolnik Siedlin Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
13 Tomasz KOMINEK KOMINEK ekonomista Płock Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
14 Łukasz KAPCZYnzSKI KAPCZYŃSKI pracownik samorządowy Glinojeck Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
15 Agnieszka SULKOWSKA SULKOWSKA ekonomista Brudzeń Duży Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
16 Ewa KOWALAK KOWALAK nauczyciel Nowy Duninów Nie należy do partii politycznej
17 Teresa Emilia LUBECKA LUBECKA technolog żywienia Budy Kałki Nie należy do partii politycznej
18 Ewa Iwona SZTUBA SZTUBA inspektor sanitarny Mława Nie należy do partii politycznej
19 Jadwiga Ewa DURCZAK DURCZAK ekonomista Granice Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
20 Wiktor Władysław SZMULEWICZ SZMULEWICZ rolnik Stare Święcice Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 6: Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Włodzimierz CZARZASTY CZARZASTY wydawca Warszawa Członek partii SLD
2 Stanisław Jan JAKUBOWSKI JAKUBOWSKI emeryt Górki Członek partii SLD
3 Marek BUDZICH BUDZICH urzędnik Żuromin Członek partii SLD
4 Marek KIWIT KIWIT samorządowiec Ciechanów Członek partii SLD
5 Magdalena Łucja PRezGOWSKA PRĘGOWSKA lekarz medycyny Sochaczew Nie należy do partii politycznej
6 Krzysztof Jerzy WAszKOWSKI WAŚKOWSKI nauczyciel Żyrardów Członek partii SLD
7 Jerzy SPODOBALSKI SPODOBALSKI politolog Ciechanów Członek partii SLD
8 Sławomir Jerzy WIszNIEWSKI WIŚNIEWSKI rolnik Drobin Nie należy do partii politycznej
9 Arkadiusz GozRALCZYK GÓRALCZYK pracownik naukowo-dydaktyczny Mława Nie należy do partii politycznej
10 Ilona IWANIAK IWANIAK księgowa Brwilno Członek partii SLD
11 Jacek KOZlzOWSKI KOZŁOWSKI nauczyciel Słubice Członek partii SLD
12 Zbigniew KRozLIKOWSKI KRÓLIKOWSKI nauczyciel Gostynin Członek partii SLD
13 Piotr Andrzej SKIERKOWSKI SKIERKOWSKI politolog Śródborze Członek partii SLD
14 Wojciech Józef ROMALSKI ROMALSKI prawnik Żyrardów Członek partii SLD
15 Małgorzata LINOWSKA LINOWSKA nauczyciel Żyrardów Członek partii SLD
16 Aldona SKORUPSKA SKORUPSKA dietetyk Osówka Członek partii SLD
17 Elżbieta PODWIazZKA PODWIĄZKA nauczyciel Radzanowo Członek partii SLD
18 Agata Anna RULL QUESADA RULL QUESADA ekonomista Warszawa Członek partii „Zieloni”
19 Wojciech CICHOCKI CICHOCKI technik obróbki skrawaniem Płock Członek partii PPS
20 Teresa MALINOWSKA MALINOWSKA pedagog Sierpc Członek partii SLD

Lista nr 7: Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15"

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Marek JAKUBIAK JAKUBIAK przedsiębiorca Warszawa Nie należy do partii politycznej
2 Edyta Joanna KRozLEWIECKA KRÓLEWIECKA pielęgniarka Ciechanów Nie należy do partii politycznej
3 Iwona Krystyna WIERZBICKA WIERZBICKA architekt Płock Nie należy do partii politycznej
4 Michał NOWAKOWSKI NOWAKOWSKI nauczyciel Mława Nie należy do partii politycznej
5 Wojciech JARZYNKA JARZYNKA rolnik Kuczbork-Wieś Nie należy do partii politycznej
6 Paweł KlzOBUKOWSKI KŁOBUKOWSKI inżynier Wyszogród Nie należy do partii politycznej
7 Łukasz CHROSTOWSKI CHROSTOWSKI socjolog Przasnysz Nie należy do partii politycznej
8 Paweł Krzysztof NOWICKI NOWICKI geodeta Nowa Sucha Nie należy do partii politycznej
9 Marcin BARSKI BARSKI ekonomista Płock Nie należy do partii politycznej
10 Monika GozRSKA GÓRSKA nauczyciel Gostynin Nie należy do partii politycznej
11 Andrzej Ryszard KALWASInzSKI KALWASIŃSKI nauczyciel Gostynin Nie należy do partii politycznej
12 Michał Piotr GazSIOROWSKI GĄSIOROWSKI nauczyciel Płock Nie należy do partii politycznej
13 Kamil Szczęsny LUBInzSKI LUBIŃSKI inżynier Płońsk Nie należy do partii politycznej
14 Klaudia PAPIEROWSKA PAPIEROWSKA student Iłów Nie należy do partii politycznej
15 Anna DazBROWSKA DĄBROWSKA menedżer Przasnysz Nie należy do partii politycznej
16 Agnieszka Monika PAWLAK PAWLAK ekonomista Warszawa Nie należy do partii politycznej
17 Wioleta Renata MAJEWSKA MAJEWSKA położna Płońsk Nie należy do partii politycznej
18 Michał Marcin HAJEL HAJEL elektronik Żyrardów Nie należy do partii politycznej

Lista nr 8: Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Marcin PODSezDEK PODSĘDEK politolog Sochaczew Nie należy do partii politycznej
2 Małgorzata Alicja KAMInzSKA KAMIŃSKA nauczyciel Płock Nie należy do partii politycznej
3 Jacek DRazzzzKIEWICZ DRĄŻKIEWICZ wykładowca akademicki Radziejowice Nie należy do partii politycznej
4 Jacek Zbigniew WIETESKA WIETESKA menedżer Mszczonów Nie należy do partii politycznej
5 Kamil KOPROWSKI KOPROWSKI prawnik Załuski Nie należy do partii politycznej
6 Dariusz Włodzimierz LEWANDOWSKI LEWANDOWSKI doradca podatkowy Gostynin Nie należy do partii politycznej
7 Anna Małgorzata DYMKOWSKA DYMKOWSKA położna Ciechanów Nie należy do partii politycznej
8 Rafał PLISZKA PLISZKA ekonomista Żelazna Rządowa Nie należy do partii politycznej
9 Krzysztof Janusz TAnzSKI TAŃSKI ekonomista Mława Nie należy do partii politycznej
10 Dariusz Euzebiusz WOzzNIAK WOŹNIAK nauczyciel Bielsk Nie należy do partii politycznej
11 Dorota WAszNIEWSKA WAŚNIEWSKA ekonomista Płock Nie należy do partii politycznej
12 Katarzyna PYDYNOWSKA PYDYNOWSKA analityk finansowy Płońsk Nie należy do partii politycznej
13 Marcin BONDAR BONDAR ekonomista Płock Nie należy do partii politycznej
14 Małgorzata Anna BUKOWSKA BUKOWSKA ekonomista Stary Dębsk Nie należy do partii politycznej
15 Paweł Janusz PRZEDPElzSKI PRZEDPEŁSKI strażak Teresin Nie należy do partii politycznej
16 Aneta STEGENKA STEGENKA przedsiębiorca Guzów Nie należy do partii politycznej
17 Aneta LIGNER LIGNER ekonomista Sochaczew Nie należy do partii politycznej
18 Izabela SURYNOWICZ SURYNOWICZ urzędnik samorządowy Gostynin Nie należy do partii politycznej
19 Łukasz Grzegorz PRUSIK PRUSIK menedżer Parciaki Nie należy do partii politycznej
20 Krzysztof Adam ZAKRZEWSKI ZAKRZEWSKI przedsiębiorca Piaski Nie należy do partii politycznej
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl