Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4, Przysieki
Kod terytorialny
180509
Numer obwodu
4
Adres
Dom Ludowy w Przysiekach
Przysieki
429
38-207 Przysieki
Gmina
gm. Skołyszyn
Powiat
jasielski
Województwo
PODKARPACKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

na kandydatów do Sejmu

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
1293
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
1000
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
246
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
754
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
0
7
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
8
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
8a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
8b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
8c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na karty do głosowania
0
8d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania
0
8e
Liczba kopert na karty do głosowania wrzuconych do urny
0
Ustalenie wyników głosowania
9
Liczba kart wyjętych z urny
754
9a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
10
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
11
Liczba kart ważnych
754
12
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
22
12a
w tym z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list
13
12b
w tym z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list
9
12c
w tym z powodu postawienia znaku "X" wyłącznie obok nazwiska kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona (art. 227 § 3 Kodeksu)
0
13
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
732

Wyniki wyborów w Komisji

Nr listy Nr kandydata Imię i nazwisko Komitet wyborczy Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%)
1 1 Marek Tadeusz KUCHCIŃSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 16
2.19%
1 2 Anna Katarzyna SCHMIDT-RODZIEWICZ KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 3 Piotr Marcin URUSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 4 Piotr Mieczysław BABINETZ KW Prawo i Sprawiedliwość 2
0.27%
1 5 Witold Tomasz LECHOWSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 156
21.31%
1 6 Andrzej Antoni MATUSIEWICZ KW Prawo i Sprawiedliwość 1
0.14%
1 7 Stanisław PIOTROWICZ KW Prawo i Sprawiedliwość 7
0.96%
1 8 Bogdan Józef RZOŃCA KW Prawo i Sprawiedliwość 255
34.84%
1 9 Teresa PAMUŁA KW Prawo i Sprawiedliwość 1
0.14%
1 10 Adam Walenty ŚNIEŻEK KW Prawo i Sprawiedliwość 3
0.41%
1 11 Tomasz Józef KOJDER KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 12 Bożena Maria RYCZAN KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 13 Ryszard JĘDRUCH KW Prawo i Sprawiedliwość 1
0.14%
1 14 Anna Czesława WOŁTOSZ KW Prawo i Sprawiedliwość 1
0.14%
1 15 Barbara Jadwiga KRAJEWSKA KW Prawo i Sprawiedliwość 2
0.27%
1 16 Jan Maria ZUCHOWSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 1
0.14%
1 17 Maria Stanisława CISOŃ KW Prawo i Sprawiedliwość 4
0.55%
1 18 Łukasz Marian CIÓŁKOWSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 19 Elżbieta Adela KOT KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 20 Dorota ŁUKASZYK KW Prawo i Sprawiedliwość 1
0.14%
1 21 Lidia Joanna LIPKA KW Prawo i Sprawiedliwość 4
0.55%
1 22 Janusz Henryk CECUŁA KW Prawo i Sprawiedliwość 1
0.14%
2 1 Marek Zdzisław RZĄSA KW Platforma Obywatelska RP 15
2.05%
2 2 Sławomir MIKLICZ KW Platforma Obywatelska RP 3
0.41%
2 3 Joanna Zofia FRYDRYCH KW Platforma Obywatelska RP 14
1.91%
2 4 Krzysztof Józef KŁAK KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 5 Zofia Małgorzata KORDELA-BORCZYK KW Platforma Obywatelska RP 1
0.14%
2 6 Leszek Antoni SZCZYBYŁO KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 7 Jan PIERZCHAŁA KW Platforma Obywatelska RP 6
0.82%
2 8 Jacek Piotr PRZYBYŁA KW Platforma Obywatelska RP 2
0.27%
2 9 Jerzy Piotr PODBROŻNY KW Platforma Obywatelska RP 1
0.14%
2 10 Waldemar ZADWORNY KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 11 Bogdan Tadeusz RZOŃCA KW Platforma Obywatelska RP 7
0.96%
2 12 Ewa TADLA KW Platforma Obywatelska RP 1
0.14%
2 13 Sylwia Maria WĄTRÓBSKA KW Platforma Obywatelska RP 1
0.14%
2 14 Daniel Łukasz PIWOWAR KW Platforma Obywatelska RP 2
0.27%
2 15 Andrzej Stanisław ZAJĄC KW Platforma Obywatelska RP 1
0.14%
2 16 Dorota KONIECZNA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 17 Szczepan Paweł ŁĄKA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 18 Krystyna KOZIK KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 19 Monika Maria KOZEK KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 20 Wioleta Maria STROJNA KW Platforma Obywatelska RP 1
0.14%
2 21 Zbigniew Józef UNGEHEUER KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 22 Piotr TOMAŃSKI KW Platforma Obywatelska RP 4
0.55%
3 1 Kamila MACKIEWICZ-ROSSMANITH KW Razem 11
1.50%
3 2 Wojciech ROMANIK KW Razem 2
0.27%
3 3 Inga Daria KORALEWSKA KW Razem 0
0%
3 4 Grzegorz SKÓRKA KW Razem 0
0%
3 5 Jolanta Teresa JANAS KW Razem 1
0.14%
3 6 Marek Zygmunt IMIEŁOWSKI KW Razem 0
0%
3 7 Aleksandra Maria GÓRNIAK KW Razem 0
0%
3 8 Tomasz Michał ŚWIĘCICKI KW Razem 0
0%
3 9 Agata Anna NIEWOLA KW Razem 1
0.14%
3 10 Michał Mateusz BUGAJSKI KW Razem 1
0.14%
3 11 Anna MALIŃSKA KW Razem 0
0%
3 12 Adam Zbigniew ROSSMANITH KW Razem 0
0%
4 1 Błażej Sebastian WILK KW KORWiN 17
2.32%
4 2 Paweł Jan SZCZEPANIK KW KORWiN 0
0%
4 3 Michał HAP KW KORWiN 13
1.78%
4 4 Leszek Marian KARCZ KW KORWiN 1
0.14%
4 5 Wioletta Maria RYŃ KW KORWiN 0
0%
4 6 Alicja Janina DUBNIEWICZ KW KORWiN 0
0%
4 7 Maciej Krzysztof DĘBICKI KW KORWiN 0
0%
4 8 Dawid Marcin ŁOJEK KW KORWiN 0
0%
4 9 Artur Zygmunt MOTYKA KW KORWiN 3
0.41%
4 10 Mariusz KRAJEWSKI KW KORWiN 1
0.14%
4 11 Magdalena Maria ŻYGADŁO KW KORWiN 1
0.14%
4 12 Jerzy CZUCHMAN KW KORWiN 0
0%
4 13 Gabriela DOMANASIEWICZ KW KORWiN 0
0%
4 14 Robert Stanisław STADNICKI KW KORWiN 1
0.14%
4 15 Grzegorz Robert DRĄG KW KORWiN 1
0.14%
4 16 Iwona Katarzyna KOTULAK KW KORWiN 1
0.14%
4 17 Agnieszka Dorota DĘBICKA KW KORWiN 0
0%
4 18 Jarosław Leon KURASZ KW KORWiN 0
0%
4 19 Helena Cecylia SZCZEPANIK KW KORWiN 0
0%
4 20 Sławomir Józef MATUSZEWSKI KW KORWiN 0
0%
4 21 Oliwia Paulina SZNAJDROWSKA KW KORWiN 0
0%
4 22 Piotr ŻYGADŁO KW KORWiN 0
0%
5 1 Mieczysław KASPRZAK Komitet Wyborczy PSL 1
0.14%
5 2 Dariusz Wojciech SOBIERAJ Komitet Wyborczy PSL 20
2.73%
5 3 Grażyna BOREK Komitet Wyborczy PSL 1
0.14%
5 4 Tomasz Wojciech BURY Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 5 Władysław SZYK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 6 Katarzyna Barbara SEKUŁA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 7 Janusz Marek HOŁYSZKO Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 8 Justyna Maria CYRAN Komitet Wyborczy PSL 2
0.27%
5 9 Marta Janina SKUBISZ Komitet Wyborczy PSL 1
0.14%
5 10 Teresa PIĄTEK Komitet Wyborczy PSL 1
0.14%
5 11 Bogusław Wojciech SURMACZ Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 12 Jacek Marcin HAP Komitet Wyborczy PSL 2
0.27%
5 13 Maciej Wojciech DYMNICKI Komitet Wyborczy PSL 1
0.14%
5 14 Maria KACZOR Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 15 Małgorzata Krystyna DACHNOWICZ Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 16 Rafał Piotr KIELAR Komitet Wyborczy PSL 5
0.68%
5 17 Ewa ZAJĄC Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 18 Andrzej Stanisław BOSAK Komitet Wyborczy PSL 2
0.27%
5 19 Ryszard TASZ Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 20 Sławomir Antoni SOCHA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 21 Ewa KUBRAK Komitet Wyborczy PSL 1
0.14%
5 22 Maria JANOWSKA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
6 1 Ewa WASIEWICZ KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 14
1.91%
6 2 Marian Zbigniew KAWA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 2
0.27%
6 3 Jerzy ZIOMEK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 3
0.41%
6 4 Wiesław STEBNICKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 5 Wacław Daniel BAR KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 6 Tomasz Roman LACKOSZ KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 1
0.14%
6 7 Andrzej Stanisław ORZECHOWSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 8 Bożena Irena KAMIŃSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 9 Helena WARDA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 1
0.14%
6 10 Agnieszka Katarzyna ŁABA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 11 Natalia Barbara FLORCZAK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 12 Justyna Katarzyna BURY KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 13 Gabriel Jerzy ZAJDEL KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 14 Waldemar Jan FORBOT KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 15 Marcin Jan KIPER KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 16 Dagmara Sylwia KUROPATWA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 1
0.14%
6 17 Izabela Janina KOCHMAN KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 3
0.41%
6 18 Edyta Maria SEBZDA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 19 Renata Marta DREWNIAK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 20 Robert Paweł KĘPA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 21 Magdalena Klara KOLANKO KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 22 Tadeusz BŁASZCZYSZYN KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
7 1 Wojciech Antoni BAKUN KWW "Kukiz'15" 11
1.50%
7 2 Robert MAJKA KWW "Kukiz'15" 7
0.96%
7 3 Magdalena Ewa TARGAŃSKA KWW "Kukiz'15" 17
2.32%
7 4 Tomasz Józef JANKÓW KWW "Kukiz'15" 2
0.27%
7 5 Zbigniew HATŁAS KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 6 Violetta Katarzyna WOLSKA KWW "Kukiz'15" 2
0.27%
7 7 Tomasz PAWLUS KWW "Kukiz'15" 10
1.37%
7 8 Dariusz Jan ROGOWSKI KWW "Kukiz'15" 2
0.27%
7 9 Ewelina Genowefa DROZD KWW "Kukiz'15" 3
0.41%
7 10 Zbigniew Józef HASS KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 11 Krzysztof PINKOWICZ KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 12 Marta KUCAB KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 13 Wiesław Antoni FIC KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 14 Anna Krystyna CHMIELOWIEC KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 15 Mariusz Paweł LECHWAR KWW "Kukiz'15" 7
0.96%
7 16 Joanna Honorata KOSTKIEWICZ KWW "Kukiz'15" 1
0.14%
7 17 Krystian Jan KSIĄŻEK KWW "Kukiz'15" 1
0.14%
7 18 Agata CICHOŃ KWW "Kukiz'15" 5
0.68%
7 19 Krystian Bogumił GAZDA KWW "Kukiz'15" 5
0.68%
8 1 Jan Piotr FUKS KW Nowoczesna Ryszarda Petru 9
1.23%
8 2 Tomasz Józef MAJBA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 3 Krzysztof Zbigniew OLBRYCHT KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 4 Paweł Jan HALINIAK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 5 Hubert Olgierd HOŁOWATY KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 6 Monika Beata KOMENDA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 7 Anna Kazimiera ŁUKOWSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 8 Wojciech Feliks BEŁDA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 9 Paweł SZAWARNIAK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 10 Aneta Małgorzata BIK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 11 Szymon OZIMEK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 12 Bożena Krystyna CZURYK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 13 Roman Mariusz BZDYK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 14 Iga Weronika KALIWOSZKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 1
0.14%
8 15 Maria Gabriela MAZUR-KRYSZTANOWSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 1
0.14%
8 16 Kamil Krzysztof KUROSZ KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 17 Iwona Małgorzata KOSTILEK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 18 Kamil Krzysztof KRUCZEK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 19 Beata Barbara PASŁAWSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 20 Ewa JAGNISZCZAK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 21 Agnieszka Edyta NIEMCZYK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 22 Paweł Artur RYSZ KW Nowoczesna Ryszarda Petru 1
0.14%
9 1 Marek Michał ĆWIĄKAŁA KWW JOW Bezpartyjni 2
0.27%
9 2 Jacek Jerzy MACINA KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 3 Katarzyna Aldona BEDNARZ KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 4 Zofia ROMAŃSKA KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 5 Grażyna PRESCH KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 6 Jan Stanisław RĄCZKA KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 7 Krzysztof NIZIOŁEK KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 8 Joanna Teresa WILUSZ-GAGAT KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 9 Marcin Krzysztof TUREK KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 10 Artur URBANEK KWW JOW Bezpartyjni 1
0.14%
9 11 Mariusz KUREK KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 12 Agata Barbara JAROSZ KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 13 Dorota Agnieszka BOCHENEK-GARNCARSKA KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 14 Agnieszka Maria SZURDAK KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 15 Artur Piotr GERULA KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 16 Ryszard MAJSIAK KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 17 Ewelina Dorota MIKOŁAJCZYK KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 18 Urszula Jadwiga OŻÓG KWW JOW Bezpartyjni 1
0.14%
9 19 Jerzy Paweł WOJTYCZEK KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 20 Andrzej Norbert LIGNAR KWW JOW Bezpartyjni 10
1.37%
9 21 Izabela Sabina KĘDRA KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 22 Tadeusz Franciszek SOSNOWSKI KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
10 1 Łukasz Jakub MRUGAŁ KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 2 Wojciech Damian SZPUNAR KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 3 Przemysław Wojciech WIETECHA KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 4 Marcin SKRZYPEK KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 5 Aneta Marzena MRUGAŁ KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 6 Edyta Martyna KRZECZOWSKA KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 7 Monika Maria LUBAS KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 8 Dariusz Zdzisław KOGUT KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 9 Agnieszka Angelika BIERNACKA KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 10 Michał Grzegorz BEDNARCZYK KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 11 Tadeusz WINOGRODZKI KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 12 Tomasz SZPUNAR KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 13 Dorota CICHOŃ KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 14 Andżelika Lidia SZMUC KWW Zbigniewa Stonogi 1
0.14%

Wyniki głosowania na listy

Lp. Nazwa Zdybytych głosów Wynik wyborczy (%)
1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 456
62.30%
2 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 59
8.06%
3 Komitet Wyborczy Partia Razem 16
2.19%
4 Komitet Wyborczy KORWiN 39
5.33%
5 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 37
5.05%
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 25
3.42%
7 Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" 73
9.97%
8 Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 12
1.64%
9 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 14
1.91%
10 Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi 1
0.14%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl