Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1, Bardo
Kod terytorialny
022401
Numer obwodu
1
Adres
Centrum Kultury i Promocji
Bardo
ul. Kolejowa 12
57-256 Bardo
Gmina
gm. Bardo
Powiat
ząbkowicki
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

na kandydatów do Sejmu

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
1377
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
1030
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
428
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
602
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
9
7
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
8
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
8a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
8b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
8c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na karty do głosowania
0
8d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania
0
8e
Liczba kopert na karty do głosowania wrzuconych do urny
0
Ustalenie wyników głosowania
9
Liczba kart wyjętych z urny
602
9a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
10
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
11
Liczba kart ważnych
602
12
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
23
12a
w tym z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list
19
12b
w tym z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list
4
12c
w tym z powodu postawienia znaku "X" wyłącznie obok nazwiska kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona (art. 227 § 3 Kodeksu)
0
13
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
579

Wyniki wyborów w Komisji

Nr listy Nr kandydata Imię i nazwisko Komitet wyborczy Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%)
1 1 Michał Paweł DWORCZYK KW Prawo i Sprawiedliwość 93
16.06%
1 2 Anna Elżbieta ZALEWSKA KW Prawo i Sprawiedliwość 43
7.43%
1 3 Wojciech Piotr MURDZEK KW Prawo i Sprawiedliwość 6
1.04%
1 4 Maciej Adam BADORA KW Prawo i Sprawiedliwość 7
1.21%
1 5 Joanna Dorota WILEWSKA KW Prawo i Sprawiedliwość 6
1.04%
1 6 Krzysztof Jerzy BIELAWSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 4
0.69%
1 7 Danuta Maria WOŹNIAK-ŁĄGIEWKA KW Prawo i Sprawiedliwość 4
0.69%
1 8 Jarosław KRESA KW Prawo i Sprawiedliwość 1
0.17%
1 9 Marek TARNACKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 10 Wiesław NATANEK KW Prawo i Sprawiedliwość 8
1.38%
1 11 Beata Marianna MALISZEWSKA KW Prawo i Sprawiedliwość 2
0.35%
1 12 Włodzimierz Stanisław PALUCH KW Prawo i Sprawiedliwość 2
0.35%
1 13 Mirosław Czesław POGODA KW Prawo i Sprawiedliwość 5
0.86%
1 14 Hanna Małgorzata MIKUS KW Prawo i Sprawiedliwość 2
0.35%
1 15 Beata Maria MUCHA KW Prawo i Sprawiedliwość 5
0.86%
1 16 Marcin Piotr KOŻUCHOWSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 8
1.38%
2 1 Tomasz SIEMONIAK KW Platforma Obywatelska RP 76
13.13%
2 2 Izabela Katarzyna MRZYGŁOCKA KW Platforma Obywatelska RP 15
2.59%
2 3 Tomasz SMOLARZ KW Platforma Obywatelska RP 1
0.17%
2 4 Robert Aleksander JAGŁA KW Platforma Obywatelska RP 3
0.52%
2 5 Monika WIELICHOWSKA KW Platforma Obywatelska RP 27
4.66%
2 6 Agnieszka Maria KOŁACZ-LESZCZYŃSKA KW Platforma Obywatelska RP 4
0.69%
2 7 Mariusz SZPILAREWICZ KW Platforma Obywatelska RP 10
1.73%
2 8 Zbigniew SZCZYGIEŁ KW Platforma Obywatelska RP 3
0.52%
2 9 Teresa ŚWIŁO KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 10 Andrzej Zdzisław LIPIŃSKI KW Platforma Obywatelska RP 2
0.35%
2 11 Krystian Rafał ULBIN KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 12 Dorota Stanisława SIERKA KW Platforma Obywatelska RP 3
0.52%
2 13 Jadwiga Krystyna WRÓBLEWSKA KW Platforma Obywatelska RP 3
0.52%
2 14 Aneta Wiesława KRZOWSKA KW Platforma Obywatelska RP 1
0.17%
2 15 Zbigniew PIOTROWICZ KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 16 Julian Kazimierz GOLAK KW Platforma Obywatelska RP 7
1.21%
3 1 Anna Ewa STABROWSKA KW Razem 6
1.04%
3 2 Adrian Łukasz HYRSZ KW Razem 1
0.17%
3 3 Ewa Beata TARCZEWSKA KW Razem 3
0.52%
3 4 Krzysztof Józef KOWALCZYK KW Razem 0
0%
3 5 Marta Joanna PAPROTA KW Razem 1
0.17%
3 6 Dawid Antoni BIAŁEK KW Razem 2
0.35%
3 7 Kamila Joanna MOCYK KW Razem 3
0.52%
3 8 Paweł Szymon LASKOŚ-GRABOWSKI KW Razem 2
0.35%
3 9 Jadwiga Teresa SZELIGOWSKA KW Razem 1
0.17%
3 10 Daniel Krzysztof TOKAR KW Razem 5
0.86%
3 11 Renata CHUĆ KW Razem 0
0%
4 1 Beata Izabela ŻOŁNIERUK KW KORWiN 5
0.86%
4 2 Jacek Ryszard HECHT KW KORWiN 1
0.17%
4 3 Maciej UGLIS KW KORWiN 0
0%
4 4 Damian Marcin DANIELAK KW KORWiN 1
0.17%
4 5 Monika Patrycja FRONCZAK KW KORWiN 0
0%
4 6 Jarosław Piotr WIELOWSKI KW KORWiN 2
0.35%
4 7 Magdalena Grażyna PILARSKA-OSIECKA KW KORWiN 0
0%
4 8 Katarzyna PILARZ-NICIŃSKA KW KORWiN 0
0%
4 9 Tomasz Jan SUSŁOWSKI KW KORWiN 0
0%
4 10 Anna Agnieszka PRZEŚLICA-MARTYNOWSKA KW KORWiN 0
0%
4 11 Wioleta Ewelina BARTOSIK KW KORWiN 0
0%
4 12 Kamil Julian DZIEWOŃSKI KW KORWiN 0
0%
4 13 Maria Anna ŁAMBUCKA KW KORWiN 0
0%
4 14 Danuta LEHEŃKA-DAS KW KORWiN 0
0%
4 15 Tomasz Marcin CIOMBOR KW KORWiN 0
0%
4 16 Jan Tadeusz POKRYWKA KW KORWiN 5
0.86%
5 1 Stanisław Tadeusz LONGAWA Komitet Wyborczy PSL 8
1.38%
5 2 Stanisław JANOR Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 3 Piotr DROZD Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 4 Bernardetta Joanna SZCZYPKA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 5 Sławomir Władysław KARWOWSKI Komitet Wyborczy PSL 1
0.17%
5 6 Maria KARKOWSKA Komitet Wyborczy PSL 1
0.17%
5 7 Dorota SKIBSKA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 8 Danuta Joanna SITNIK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 9 Łukasz MIKOŁAJCZYK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 10 Przemysław Paweł WOŁYNIAK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 11 Katarzyna Agnieszka TYLKOWSKA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 12 Anna Katarzyna ZIELEŃ Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 13 Marek Grzegorz DETYNA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 14 Piotr KUSIAK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 15 Ewelina Monika PTAK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 16 Paweł Jarosław GANCARZ Komitet Wyborczy PSL 3
0.52%
6 1 Marek DYDUCH KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 12
2.07%
6 2 Agata Łucja NOWACKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 42
7.25%
6 3 Ryszard Jerzy DŹWINIEL KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 1
0.17%
6 4 Rafał Paweł FASUGA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 5 Agnieszka Edyta WĘGLARZ-JAKUBOWSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 6 Ewa Barbara PIĄTEK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 2
0.35%
6 7 Anna Maria JABŁOŃSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 1
0.17%
6 8 Krystian WERECKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 9 Zbigniew Antoni SKOWROŃSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 10 Irena WĘGRZYN KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 11 Mariusz Jerzy RUSINEK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 12 Radosław Bogusław BIAŁKOWSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 13 Jolanta Izabela SŁABICKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 14 Kazimierz Tadeusz WIELOGÓRSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 15 Wieńczysław Ryszard KŁOS KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 16 Adam Edward ŁĄCKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 5
0.86%
7 1 Ireneusz ZYSKA KWW "Kukiz'15" 18
3.11%
7 2 Ernest NOSKO KWW "Kukiz'15" 19
3.28%
7 3 Dariusz Marian GUSTAB KWW "Kukiz'15" 3
0.52%
7 4 Tomasz Tadeusz LINGO KWW "Kukiz'15" 1
0.17%
7 5 Barbara Violetta SZAŁKO KWW "Kukiz'15" 2
0.35%
7 6 Jerzy KOWALCZYK KWW "Kukiz'15" 2
0.35%
7 7 Andrzej Waldemar WĘGRZYN KWW "Kukiz'15" 10
1.73%
7 8 Jerzy Ryszard PIOTROWSKI KWW "Kukiz'15" 3
0.52%
7 9 Anna GRÓB KWW "Kukiz'15" 2
0.35%
7 10 Ryszard Piotr BARAŃSKI KWW "Kukiz'15" 7
1.21%
7 11 Beata Barbara MIEDZIAK KWW "Kukiz'15" 2
0.35%
7 12 Zdzisława BEER-BARLIK KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 13 Katarzyna Iwona MICHALSKA KWW "Kukiz'15" 1
0.17%
7 14 Iwona Gabriela WUDARSKA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 15 Joanna PIEC KWW "Kukiz'15" 6
1.04%
7 16 Krzysztof Marek LEWANDOWSKI KWW "Kukiz'15" 7
1.21%
8 1 Jacek Julian IWANCZ KW Nowoczesna Ryszarda Petru 13
2.25%
8 2 Marcin ŁOŻYŃSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 6
1.04%
8 3 Rafał PALONEK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 4 Magdalena Krystyna WASIELEWSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 1
0.17%
8 5 Lech Stanisław BOKSZCZANIN KW Nowoczesna Ryszarda Petru 2
0.35%
8 6 Małgorzata Jolanta KUŁAKOWSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 2
0.35%
8 7 Damian Paweł WINNIK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 2
0.35%
8 8 Lucyna ŁĘKAWA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 1
0.17%
8 9 Marek Zdzisław KUBALA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 10 Krzysztof Jan ZIOMKO KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 11 Monika Agnieszka JURCZAK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 12 Kamila TWARDOWSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 13 Ryszard Józef ORA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 14 Elżbieta BRZĘCZEK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 15 Tomasz ŁOJEWSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 16 Dariusz Leopold GÓRALEWICZ KW Nowoczesna Ryszarda Petru 1
0.17%
9 1 Patryk Edward WILD KWW JOW Bezpartyjni XXXXX
0%
9 2 Paweł OZGA KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 3 Mariusz Jarosław GRYŚ KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 4 Dorota Urszula SOZAŃSKA KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 5 Ewa OZIMEK KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 6 Iwona Stanisława STACH-JANYST KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 7 Danuta Zofia PEŁKA KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 8 Robert Wiesław WĄS KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 9 Edmund Zbigniew FRĄCZAK KWW JOW Bezpartyjni XXXXX
0%
9 10 Małgorzata JASIAK-GAZDA KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 11 Katarzyna KOCIK KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 12 Zygmunt WORSA KWW JOW Bezpartyjni 0
0%

Wyniki głosowania na listy

Lp. Nazwa Zdybytych głosów Wynik wyborczy (%)
1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 196
33.85%
2 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 155
26.77%
3 Komitet Wyborczy Partia Razem 24
4.15%
4 Komitet Wyborczy KORWiN 14
2.42%
5 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 13
2.25%
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 63
10.88%
7 Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" 83
14.34%
8 Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 28
4.84%
9 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 3
0.52%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl