Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 26, Świnoujście
Kod terytorialny
326301
Numer obwodu
26
Adres
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy
Świnoujście
ul. Żeromskiego 21
72-600 Świnoujście
Gmina
m. Świnoujście
Powiat
Świnoujście
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

na kandydatów do Sejmu

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
31
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
35
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
34
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
1
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
0
7
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
8
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
8a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
8b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
8c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na karty do głosowania
0
8d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania
0
8e
Liczba kopert na karty do głosowania wrzuconych do urny
0
Ustalenie wyników głosowania
9
Liczba kart wyjętych z urny
1
9a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
10
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
11
Liczba kart ważnych
1
12
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
0
12a
w tym z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list
0
12b
w tym z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list
0
12c
w tym z powodu postawienia znaku "X" wyłącznie obok nazwiska kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona (art. 227 § 3 Kodeksu)
0
13
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
1

Wyniki wyborów w Komisji

Nr listy Nr kandydata Imię i nazwisko Komitet wyborczy Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%)
1 1 Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 2 Leszek DOBRZYŃSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 3 Artur Lesław SZAŁABAWKA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 4 Michał JACH KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 5 Halina Barbara SZYMAŃSKA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 6 Krzysztof Piotr ZAREMBA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 7 Rafał Marek MUCHA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 8 Agnieszka Janina STÓJ KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 9 Mariusz Roman RÓŻYCKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 10 Magdalena ZARĘBSKA-KULESZA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 11 Grzegorz Czesław BURCZA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 12 Maria Romualda BRZOZOWSKA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 13 Justyna ŁYJAK KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 14 Tadeusz Józef JAKUBOWSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 15 Wanda MAZUR KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 16 Anna Małgorzata KRÓLIKOWSKA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 17 Agnieszka PRZYBYLSKA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 18 Magdalena Maria GRABOWSKA-JÓŹWIAK KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 19 Zbigniew BOGUCKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 20 Agnieszka KURZAWA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 21 Aleksandra MUSZYŃSKA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 22 Andrzej Tadeusz STRZEBOŃSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 23 Jolanta KAWSZYN KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 24 Włodzimierz Antoni KOTUNIAK KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
2 1 Norbert Piotr OBRYCKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 2 Sławomir Witold NITRAS KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 3 Magdalena Maria KOCHAN KW Platforma Obywatelska RP 1
100.00%
2 4 Renata ZAREMBA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 5 Zofia ŁAWRYNOWICZ KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 6 Arkadiusz LITWIŃSKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 7 Konstanty Tomasz OŚWIĘCIMSKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 8 Arkadiusz MARCHEWKA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 9 Ewa Ilona ŻMUDA-TRZEBIATOWSKA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 10 Joanna ŻUROWSKA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 11 Mariusz Piotr ADAMSKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 12 Beata KIRYLUK KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 13 Maria Alina ŻUKROWSKA-MRÓZ KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 14 Wiktor TOŁOCZKO KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 15 Józef DROZDOWSKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 16 Elżbieta JABŁOŃSKA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 17 Marcin Radosław WOJCIECHOWSKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 18 Antoni Stanisław MICHNOWICZ KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 19 Jarosław Roman RĘBIASZ KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 20 Adam FEDEŃCZAK KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 21 Jarosław Patryk PRZYGODA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 22 Piotr RĘBACZ KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 23 Urszula PAŃKA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 24 Bartosz Adam ARŁUKOWICZ KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
3 1 Maciej Rafał DŻUS KW Razem 0
0%
3 2 Maria Magdalena SERAFINOWICZ KW Razem 0
0%
3 3 Stanisław Ignacy MATUSEWICZ KW Razem 0
0%
3 4 Dorota Łucja SANECKA KW Razem 0
0%
3 5 Norbert Andrzej LITWICKI KW Razem 0
0%
3 6 Ewa Maria DĄBROWSKA KW Razem 0
0%
3 7 Zlatko Maciej GOGAROWSKI KW Razem 0
0%
3 8 Elżbieta Danuta DYMITRIADIS KW Razem 0
0%
3 9 Michał Jacek SOKOLSKI KW Razem 0
0%
3 10 Julita ZIELIŃSKA KW Razem 0
0%
3 11 Miron Krzysztof ZBLEWSKI KW Razem 0
0%
3 12 Anna Maria RÓŻAŃSKA KW Razem 0
0%
3 13 Marek ODOROWSKI KW Razem 0
0%
3 14 Jaśmina Magdalena RÓŻAŃSKA KW Razem 0
0%
3 15 Łukasz Mikołaj SADŁOWSKI KW Razem 0
0%
4 1 Paweł Jan SZUT KW KORWiN 0
0%
4 2 Wacław KLUKOWSKI KW KORWiN 0
0%
4 3 Agnieszka PODGÓRSKA KW KORWiN 0
0%
4 4 Piotr Edmund KASPRZAK KW KORWiN 0
0%
4 5 Katarzyna Alina RADZISZEWSKA KW KORWiN 0
0%
4 6 Ludwik Szczepan WEBER KW KORWiN 0
0%
4 7 Julia SERAFINOWSKA KW KORWiN 0
0%
4 8 Marek Wojciech CHMIELEWSKI KW KORWiN 0
0%
4 9 Rafał GALEWSKI KW KORWiN 0
0%
4 10 Marek Paweł ZAKRZEWSKI KW KORWiN 0
0%
4 11 Radosław Michał JUSZCZYSZYN KW KORWiN 0
0%
4 12 Magda Agnieszka CHUDZIK KW KORWiN 0
0%
4 13 Agata Iza SKOTNICKA KW KORWiN 0
0%
4 14 Marek KAFARSKI KW KORWiN 0
0%
4 15 Andrzej BIAŁOKOZ KW KORWiN 0
0%
4 16 Jacek JĘDRZEJKO KW KORWiN 0
0%
4 17 Alicja Helena DĘBOWSKA KW KORWiN 0
0%
4 18 Jakub Jan PRUSKO KW KORWiN 0
0%
4 19 Anna Magdalena KWIECIEŃ KW KORWiN 0
0%
4 20 Mateusz Tomasz JOŃCZYK KW KORWiN 0
0%
4 21 Katarzyna Aleksandra KORCABA KW KORWiN 0
0%
4 22 Krzysztof Wiesław JUREWICZ KW KORWiN 0
0%
4 23 Korynna Natalia KORWIN-MIKKE KW KORWiN 0
0%
4 24 Jan GŁADKOW KW KORWiN 0
0%
5 1 Jarosław Michał RZEPA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 2 Zygmunt DZIEWGUĆ Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 3 Olgierd KUSTOSZ Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 4 Tadeusz JARZĘBAK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 5 Stanisława BODNAR Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 6 Dorota Marta KORCZYŃSKA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 7 Arkadiusz Zygmunt JANOWICZ Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 8 Paweł MAREK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 9 Jan KOZAK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 10 Ewa Agnieszka DELĄG Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 11 Mieczysław SYPIEŃ Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 12 Kazimierz LIPIŃSKI Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 13 Marek Marcin SYNOWIECKI Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 14 Dorota Ewa EKIERT Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 15 Bohdan January ROSZKOWSKI Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 16 Elżbieta ZIÓŁKOWSKA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 17 Justyna JAKUBOWICZ Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 18 Joanna STASIAK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 19 Lilia Julia ŁAWICKA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 20 Andrzej Zdzisław DURKA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 21 Anna NOWAK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 22 Anna Agnieszka MATUSZEWSKA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 23 Eugeniusz JASIEWICZ Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 24 Damian SIMIŃSKI Komitet Wyborczy PSL 0
0%
6 1 Adam Edward OSTOLSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 2 Dariusz Krzysztof WIECZOREK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 3 Marcin SAMPŁAWSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 4 Bogusława Małgorzata RESZKO-SZYDŁOWSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 5 Amadou SY KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 6 Jarosław Cezary WŁODARCZYK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 7 Ewa Izabela KOŚ KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 8 Kazimierz LEMBAS KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 9 Maria ŚWIERCZEK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 10 Hanna BYRCZAK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 11 Ewa Wanda SYRENICZ-TRYBURSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 12 Andrzej Tadeusz GIZA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 13 Monika Magdalena BLUMENSZTEJN-CZERWIŃSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 14 Sasza Radosław KORDZIELEWSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 15 Magdalena Elżbieta OBUCHOWICZ KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 16 Bogdan Radosław SZEPIŁŁO KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 17 Barbara Wanda ZBOROWSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 18 Tomasz Władysław KOWALCZYK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 19 Ewa SOBIERAJSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 20 Hubert Marcin LECHOWSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 21 Elżbieta Janina SUCHARZEWSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 22 Magdalena Marta MANGOLD KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 23 Małgorzata Katarzyna ŚMIGIELSKA-MATULANIEC KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 24 Dawid Wojciech KRYSTEK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
7 1 Sylwester Arkadiusz CHRUSZCZ KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 2 Dawid Andrzej WOJTON KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 3 Stanisław Kazimierz NOWOPOLSKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 4 Mariusz Józef KUCHTA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 5 Emilia Maria LECHOWICZ KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 6 Zbigniew Piotr KASIARZ KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 7 Adrian Antoni WYCHOWAŃSKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 8 Piotr Stanisław ZARZYCKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 9 Małgorzata Alicja FARYNIARZ KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 10 Mariusz CZARNECKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 11 Celina Agnieszka RUDZKA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 12 Helena IDZIOR KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 13 Sławomir Antoni BACIOCHA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 14 Marcin SAJNIAK KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 15 Julia Agnieszka STANKIEWICZ KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 16 Anna Maria KIEZIK KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 17 Józef Romuald LEWANDOWSKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 18 Małgorzata ZASADA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 19 Marta Zenona WIŚNIEWSKA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 20 Grzegorz GIEREK KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 21 Małgorzata MARKOWSKA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 22 Grzegorz Norbert DYBCZAK KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 23 Andrzej Waldemar BUGAJSKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 24 Paweł Bernard SŁOMSKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
8 1 Piotr Paweł MISIŁO KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 2 Zbigniew Władysław PASZKOWSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 3 Dorota Beata SUBICKA-BEDNARCZYK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 4 Katarzyna Anna DZIURDZIKOWSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 5 Karolina Elżbieta BEYER KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 6 Rafał Tadeusz ZAHORSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 7 Dorota Teresa KONKOLEWSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 8 Piotr Wiesław ĆWIKŁA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 9 Camilla Anna PUSTUŁKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 10 Marcin Kazimierz WÓJTOWICZ KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 11 Przemysław Szczepan SŁOWIK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 12 Karolina Krystyna CZYŻEWSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 13 Łukasz Józef JAKACKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 14 Adam Damian OSENKOWSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 15 Agnieszka Monika WERSOCKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 16 Robert Jerzy MERECZ KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 17 Mirosław Paweł JOŃCA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 18 Ewa Agata CIEŚLIK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 19 Mirosław Dariusz SZCZEŚNIAK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 20 Katarzyna Teresa PIETRUKOWSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 21 Remigiusz Sebastian BĘBEN KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 22 Anna FRANECKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 23 Marcin Stanisław GRĘBLICKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 24 Piotr KOZŁOWSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%

Wyniki głosowania na listy

Lp. Nazwa Zdybytych głosów Wynik wyborczy (%)
1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
2 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 1
100.00%
3 Komitet Wyborczy Partia Razem 0
0%
4 Komitet Wyborczy KORWiN 0
0%
5 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 0
0%
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
7 Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" 0
0%
8 Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl