Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6, Osiny
Kod terytorialny
260415
Numer obwodu
6
Adres
Dom Pomocy Społecznej w Osinach
Osiny
54B
26-015 Pierzchnica
Gmina
gm. Pierzchnica
Powiat
kielecki
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

na kandydatów do Sejmu

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
71
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
75
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
40
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
35
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
0
7
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
8
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
8a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
8b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
8c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na karty do głosowania
0
8d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania
0
8e
Liczba kopert na karty do głosowania wrzuconych do urny
0
Ustalenie wyników głosowania
9
Liczba kart wyjętych z urny
35
9a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
10
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
11
Liczba kart ważnych
35
12
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
0
12a
w tym z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list
0
12b
w tym z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list
0
12c
w tym z powodu postawienia znaku "X" wyłącznie obok nazwiska kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona (art. 227 § 3 Kodeksu)
0
13
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
35

Wyniki wyborów w Komisji

Nr listy Nr kandydata Imię i nazwisko Komitet wyborczy Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%)
1 1 Anna Maria KRUPKA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 2 Krzysztof Bogdan LIPIEC KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 3 Maria ZUBA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 4 Michał CIEŚLAK KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 5 Marek KWITEK KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 6 Andrzej Krzysztof BĘTKOWSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 7 Halina Bronisława OLENDZKA KW Prawo i Sprawiedliwość 1
2.86%
1 8 Rafał Miłosz NOWAK KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 9 Marek STRZAŁA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 10 Bartłomiej DORYWALSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 11 Dominik TARCZYŃSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 12 Andrzej Michał KRYJ KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 13 Bogdan Jan LATOSIŃSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 14 Paweł Adam FARYNA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 15 Piotr Grzegorz SŁOKA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 16 Zofia MAŁAS KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 17 Tomasz Rafał STANIEK KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 18 Zbigniew Adam KONIUSZ KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 19 Janusz WĄTEK KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 20 Marianna Anna NOWORYCKA-GNIATKOWSKA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 21 Tomasz Stanisław ZBRÓG KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 22 Paweł Zbigniew BARUCHA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 23 Andrzej MICHALSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 24 Danuta LEŚNIEWICZ KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 25 Krystyna IDZIK KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 26 Anna KOWALCZYK KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 27 Małgorzata Danuta POPIEL KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 28 Aldona Maria KORYCIŃSKA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 29 Stanisława Marianna GAWLIK KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 30 Barbara Urszula CZERWIŃSKA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 31 Jakub OSAJDA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 32 Zbigniew Tadeusz ZIOBRO KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
2 1 Grzegorz Juliusz SCHETYNA KW Platforma Obywatelska RP 2
5.71%
2 2 Marzena OKŁA-DREWNOWICZ KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 3 Artur Daniel GIERADA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 4 Lucjan Marek PIETRZCZYK KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 5 Renata Urszula JANIK KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 6 Jerzy Stanisław BROŻYNA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 7 Michał Ryszard CICHOCKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 8 Wojciech MICHALEWICZ KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 9 Wojciech Mieczysław ZWIERZCHOWSKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 10 Jadwiga Józefa IRLA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 11 Maria MALEC KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 12 Grażyna Ewa SZKLARSKA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 13 Karolina Dominika JAROSZ KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 14 Andrzej Jan BYDŁOSZ KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 15 Joanna Beata SUSKA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 16 Łukasz MADERAK KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 17 Jadwiga KUCHINKA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 18 Agnieszka Katarzyna KUKIEŁKA-STASZEWSKA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 19 Jarosław Przemysław DZIEDZIŃSKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 20 Krzysztof Antoni SZCZYPIÓR KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 21 Jerzy Zdzisław SUCHAŃSKI KW Platforma Obywatelska RP 1
2.86%
2 22 Teodora JAGIEŁŁO KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 23 Jacek Adam OLSZEWSKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 24 Elżbieta Ewa TUNIA-NIEWCZAS KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 25 Grigor SZAGINIAN KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 26 Paweł Adam CELEBAŃSKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 27 Dorota Barbara KRZAK KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 28 Józef ADAMCZAK KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 29 Witold WOŹNIAK KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 30 Marek Janusz POPOWICZ KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 31 Elżbieta Anna POPIEL KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 32 Zdzisław Marek SZCZEKOTA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
3 1 Paulina BOREK KW Razem 0
0%
3 2 Kamil Adam PIWOWARSKI KW Razem 0
0%
3 3 Anna Katarzyna BERA KW Razem 0
0%
3 4 Tomasz Aleksander TARNOWSKI KW Razem 0
0%
3 5 Katarzyna Maria SIUDAK KW Razem 0
0%
3 6 Łukasz Filip ARENDARSKI KW Razem 0
0%
3 7 Dobrosława Hanna SOJKA-GŁUSZAK KW Razem 0
0%
3 8 Krzysztof Wojciech ARENDARSKI KW Razem 0
0%
3 9 Ewelina Marta MICHTA KW Razem 0
0%
3 10 Maciej KĘDZIA KW Razem 0
0%
3 11 Magdalena Anna MICHTA KW Razem 0
0%
3 12 Maciej Krzysztof KONIUSZ KW Razem 0
0%
3 13 Berenika Sara JURECKA KW Razem 0
0%
3 14 Adam Kazimierz GARSTKA KW Razem 0
0%
3 15 Jolanta Zuzanna MICHTA KW Razem 0
0%
3 16 Michał Bartosz BIELECKI KW Razem 0
0%
3 17 Marzena Angelika MADETKO-SŁOWIK KW Razem 0
0%
3 18 Paweł Bronisław SŁOWIK KW Razem 0
0%
3 19 Anna Małgorzata MICHTA KW Razem 0
0%
4 1 Dawid Marian LEWICKI KW KORWiN 0
0%
4 2 Radosław Paweł JESIONEK KW KORWiN 0
0%
4 3 Konrad Marcin KUŚMIERSKI KW KORWiN 0
0%
4 4 Roksana Małgorzata WÓJCICKA KW KORWiN 0
0%
4 5 Andrzej ULOK KW KORWiN 0
0%
4 6 Juliusz BILSKI KW KORWiN 0
0%
4 7 Michał ŚRODA KW KORWiN 0
0%
4 8 Karol Radosław DĄBROWSKI KW KORWiN 0
0%
4 9 Marcin Józef KOZŁOWSKI KW KORWiN 0
0%
4 10 Krzysztof Jan BASIAGA KW KORWiN 0
0%
4 11 Tomasz Jacek FIJAŁKOWSKI KW KORWiN 0
0%
4 12 Jakub JASTRZĄB KW KORWiN 0
0%
4 13 Dominik Marcin TOMCZYK KW KORWiN 0
0%
4 14 Aneta Ewa JUNGIEWICZ KW KORWiN 0
0%
4 15 Grzegorz PIETRASIAK KW KORWiN 0
0%
4 16 Sebastian Paweł GRUSZKA KW KORWiN 0
0%
4 17 Jakub Wojciech WZOREK KW KORWiN 0
0%
4 18 Mateusz Kamil IWAN KW KORWiN 0
0%
4 19 Krzysztof Jerzy TYRAŁA KW KORWiN 0
0%
4 20 Beata Małgorzata BAŃKOSKA KW KORWiN 0
0%
4 21 Aleksandra Magdalena KUREK KW KORWiN 0
0%
4 22 Monika Wioletta GŁODEK KW KORWiN 0
0%
4 23 Paulina Danuta STANISZEWSKA KW KORWiN 0
0%
4 24 Maria Małgorzata PROKOP KW KORWiN 0
0%
4 25 Elżbieta Izabela PIĘTAK KW KORWiN 0
0%
4 26 Marcin CZUBA KW KORWiN 0
0%
4 27 Dominik Adam MACIAS KW KORWiN 0
0%
4 28 Magdalena Joanna ŚWIĘCIAK KW KORWiN 0
0%
4 29 Patrycja MAJ KW KORWiN 0
0%
4 30 Anna Sylwia PRZYBYLSKA KW KORWiN 0
0%
4 31 Kinga Barbara RUSIN KW KORWiN 0
0%
4 32 Wojciech GRABOWSKI KW KORWiN 0
0%
5 1 Kazimierz Jerzy KOTOWSKI Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 2 Mirosław Antoni PAWLAK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 3 Marek GOS Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 4 Beata OCZKOWICZ Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 5 Piotr Bogusław ŻOŁĄDEK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 6 Małgorzata MUZOŁ Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 7 Michał Tomasz SKOTNICKI Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 8 Michał BUCKI Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 9 Anna Zofia GOLIK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 10 Dawid Zdzisław KĘDZIORA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 11 Maria Janina ADAMCZYK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 12 Jerzy Marian CHUDY Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 13 Dorota Małgorzata DUDA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 14 Wojciech PŁUSA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 15 Jolanta Dorota TYJAS Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 16 Teresa Anna ŁUKASIK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 17 Renata Jadwiga FOREMNIAK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 18 Bożena Łucja WRONA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 19 Stanisław Marek KRAK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 20 Aleksandra Anna LANCKOROŃSKA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 21 Andrzej SWAJDA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 22 Grzegorz LASAK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 23 Katarzyna Anna JANOWSKA-PYTEL Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 24 Jacek KOMINEK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 25 Stanisław Zdzisław LOLO Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 26 Stanisława Danuta BARAŃSKA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 27 Andrzej Sebastian BRZEZIŃSKI Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 28 Beata Małgorzata DUDA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 29 Kazimierz Tadeusz CYMERYS Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 30 Leopold Jan KWAPISZ Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 31 Piotr Tomasz PIEC Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 32 Krystian Stefan JARUBAS Komitet Wyborczy PSL 1
2.86%
6 1 Andrzej Jan SZEJNA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 2 Jan CEDZYŃSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 3 Agnieszka Karolina STUPKIEWICZ-TUREK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 4 Henryk Mieczysław MILCARZ KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 1
2.86%
6 5 Jerzy BOROWSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 6 Jan SZOSTAK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 7 Agnieszka Dorota SCHMEIDEL KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 8 Alicja OBARA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 9 Adrian Aleksander BIELUŃ KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 10 Marek Wojciech OLEJARSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 11 Andrzej SKRĘTEK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 12 Barbara DOMAGAŁA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 13 Antoni Mieczysław LIBERA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 14 Sebastian Mariusz MAZUR KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 15 Tadeusz Wiktor ŁĘCKI-ORŁOW KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 16 Tomasz Hubert KARBOWNICZEK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 17 Piotr Jarosław URBAŃSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 18 Grzegorz Mariusz GĄSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 19 Renata BIEGAJ KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 20 Anna RADOSZ KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 21 Wiesława SABAT KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 22 Łukasz Maciej KOSMALA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 23 Grażyna Teresa PŁOSZAJ-WOJCIECHOWSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 24 Krystyna WALASEK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 25 Joanna Sylwia SNOPEK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 26 Sylwia Agnieszka MISZTAK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 27 Wioleta BARAN KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 28 Aneta Elżbieta WIĘCEK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 29 Kinga Beata BULSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 30 Piotr Paweł GOLAŃSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 31 Przemysław Marcin BADURAK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 32 Małgorzata Diana MARENIN KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
7 1 Piotr Krzysztof LIROY-MARZEC KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 2 Anna KRYSTOWSKA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 3 Stanisław SKUZA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 4 Kazimierz Mieczysław MAJ KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 5 Michał Franciszek PIOTROWSKI KWW "Kukiz'15" 29
82.86%
7 6 Marcin Rafał BUGAJSKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 7 Przemysław Roman WITKOWSKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 8 Emilia Anna OGONOWSKA-JAROŃ KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 9 Damian ORZECHOWSKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 10 Marcin Szczepan WIEKIERA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 11 Włodzimierz RELIGA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 12 Anna Janina NAGABA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 13 Grzegorz ZIELIŃSKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 14 Jadwiga Paulina STĘPLOWSKA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 15 Marcin MARKIEWICZ KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 16 Małgorzata JASZEWSKA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 17 Paweł Artur SZCZYRBA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 18 Jolanta GIDEL KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 19 Barbara SOJA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 20 Mariola Ewa MICHALSKA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 21 Marcin Lech MOLENDA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 22 Aleksandra Weronika JAGODZKA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 23 Adam BANDURSKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 24 Justyna Monika WOJCIECHOWSKA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 25 Andrzej Marian DUDA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 26 Magdalena Maria DEEP KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 27 Marcin Roman PRZYŁUCKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 28 Małgorzata JEDYNAK KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 29 Żaneta DZIADCZYKOWSKA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 30 Agnieszka Sylwia JAKUBOWSKA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 31 Daria Agnieszka JELONEK KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 32 Czesław DUDEK KWW "Kukiz'15" 0
0%
8 1 Adam Zbigniew CYRAŃSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 2 Michał Jerzy BRAUN KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 3 Edyta Anna HANDZE KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 4 Daniel Dominik SZCZODRY KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 5 Marcin Krzysztof AGATOWSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 6 Magdalena Maria RADOMSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 7 Anna Renata DRÓŻDŻ KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 8 Małgorzata Justyna KUMÓR KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 9 Zbigniew Piotr PARKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 10 Ewa Marzena CIEPLIŃSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 11 Maciej Mateusz SZCZEPAŃSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 12 Anna Barbara ZWIERZCHOWSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 13 Paweł Lech GRYSZPIŃSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 14 Piotr Jan KOPACZ KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 15 Monika Beata KOWALCZYK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 16 Konrad SARACEN KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 17 Paweł SIEJAK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 18 Anna Paulina ŁUCAK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 19 Michał JAROSZ KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 20 Iwona Jadwiga WAWRZEŃCZYK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 21 Przemysław Ernest SPUREK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 22 Beata Magdalena BOJARSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 23 Karina Barbara CIOSK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 24 Radosław Sylwester RÓŻAŃSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 25 Marcin Igor SALAGIERSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 26 Magdalena GRUSZCZYŃSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 27 Bartosz Wojciech SZYMKOW KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 28 Grzegorz KOWALSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
9 1 Jan Marian JAGIELSKI KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 2 Janusz Zdzisław JAKUBOWSKI KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 3 Beata Urszula KUTA KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 4 Łukasz Maksymilian BARATYŃSKI KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 5 Mirosław Jarosław BIELIŃSKI KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 6 Bogdan MIGAS KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 7 Kazimiera ZDZIEBŁO KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 8 Bogdan Marek MIZIELIŃSKI KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 9 Andrzej NOWAK KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 10 Zofia Krystyna ELIASZ KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 11 Edward Tadeusz KRUKOWSKI KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 12 Ewa STRZELEC KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 13 Jacek Józef SKÓRA KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 14 Jacek Janusz PIETRZAK KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 15 Jan Marek TELIGA KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 16 Ryszard Józef GRUDZIECKI KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 17 Mateusz Jerzy IRLA KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 18 Katarzyna KASIŃSKA-MARUSZAK KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 19 Marcin JAGIELSKI KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 20 Tomasz Piotr KOSMALA KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 21 Lidia Mirosława GOŚCINIEWICZ KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 22 Grzegorz Filip KACZYŃSKI KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 23 Jacenty Marian BURAS KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 24 Aneta Elżbieta POLIT KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 25 Katarzyna ZYCHOWICZ KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 26 Jerzy DANKOWSKI KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 27 Grażyna Halina KWIECIEŃ-KWIATKOWSKA KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 28 Katarzyna BŁAUT KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 29 Przemysław Marek PRĘDOTKA KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 30 Aneta Dorota KLIMCZYK KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
9 31 Ewelina CZEKAJ KWW JOW Bezpartyjni 0
0%
10 1 Antoni Konstanty GROMADZKI KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 2 Greta CZAJKA KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 3 Damian Waldemar WIELGUS KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 4 Teresa NYCZ KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 5 Grzegorz PROC KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 6 Piotr EJSMONT KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 7 Katarzyna Agnieszka PAWLIK-ŚWIERCZ KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 8 Krystian Michał MAJEWSKI KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 9 Agnieszka PROC KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 10 Jarosław Adam KARCZ KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 11 Justyna Elżbieta SZTUKA KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 12 Łukasz Zbigniew KLEIN KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 13 Paulina CZAJ KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 14 Mariusz LIPIŃSKI KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 15 Monika KACPERSKA KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 16 Jacek Krzysztof MURZYNOWSKI KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 17 Paweł LECH KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 18 Dominik Hubert JASKÓLSKI KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 19 Kinga Paulina SOCHACZ KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 20 Michał Robert BANASIK KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
13 1 Janusz LAMER KW Samoobrona 0
0%
13 2 Sylwia Maria KASPERCZYK-FRĄCZEK KW Samoobrona 0
0%
13 3 Mieczysław UZAREWICZ KW Samoobrona 0
0%
13 4 Anna Małgorzata KACZMARSKA-ADAMCZYK KW Samoobrona 0
0%
13 5 Stanisław Wiktor JABŁOŃSKI KW Samoobrona 0
0%
13 6 Lukasz Pawel MATANEK KW Samoobrona 0
0%
13 7 Katarzyna Emilia PACIOREK KW Samoobrona 0
0%
13 8 Kazimierz Ignacy KRAWCZYK KW Samoobrona 0
0%
13 9 Anna Katarzyna BRZEZIŃSKA KW Samoobrona 0
0%
13 10 Sławomir Wojciech PYŁA KW Samoobrona 0
0%
13 11 Ewa Sylwia JAROSZ KW Samoobrona 0
0%
13 12 Patrycja Paulina BIELECKA-CZOSNYKA KW Samoobrona 0
0%
13 13 Adrian Wojciech SOCHA KW Samoobrona 0
0%
13 14 Agnieszka Bogusława WÓJCIK KW Samoobrona 0
0%
13 15 Sławomir Artur SZOSTAK KW Samoobrona 0
0%
13 16 Barbara BOJKO KW Samoobrona 0
0%
14 1 Rafał Tomasz MOSSAKOWSKI KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" 0
0%
14 2 Sławomir Aleksander SZAREK KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" 0
0%
14 3 Małgorzata ŻELAZKO KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" 0
0%
14 4 Robert DESZCZYŃSKI KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" 0
0%
14 5 Joanna Jadwiga STEĆ KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" 0
0%
14 6 Marcin KWAS KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" 0
0%
14 7 Jan DOMERACKI KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" 0
0%
14 8 Damian Rafał MILCZUSZEK KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" 0
0%
14 9 Wiesława Stanisława STEFANIUK KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" 0
0%
14 10 Wojciech Janusz ZAPAŁA KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" 0
0%
14 11 Wioletta Iwona MASTALERZ KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" 0
0%
14 12 Mariusz Jacek WIERZBICKI KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" 0
0%
14 13 Paulina Maria DESZCZYŃSKA KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" 0
0%
14 14 Urszula Ewa DOMERACKA KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" 0
0%
14 15 Andrzej CZARNY KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" 0
0%
14 16 Stanisław SORBIAN KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" 0
0%
14 17 Teodor Michał KUDŁA KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" 0
0%

Wyniki głosowania na listy

Lp. Nazwa Zdybytych głosów Wynik wyborczy (%)
1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1
2.86%
2 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 3
8.57%
3 Komitet Wyborczy Partia Razem 0
0%
4 Komitet Wyborczy KORWiN 0
0%
5 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 1
2.86%
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 1
2.86%
7 Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" 29
82.86%
8 Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
9 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 0
0%
10 Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi 0
0%
11 Komitet Wyborczy Samoobrona 0
0%
12 Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" 0
0%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl