Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14, Lubieszewo
Kod terytorialny
221002
Numer obwodu
14
Adres
Świetlica Wiejska w Lubieszewie
Lubieszewo
16
82-100 Nowy Dwór Gdański
Gmina
gm. Nowy Dwór Gdański
Powiat
nowodworski
Województwo
POMORSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

na kandydatów do Sejmu

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
1126
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
861
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
431
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
430
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
1
7
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
8
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
8a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
8b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
8c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na karty do głosowania
0
8d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania
0
8e
Liczba kopert na karty do głosowania wrzuconych do urny
0
Ustalenie wyników głosowania
9
Liczba kart wyjętych z urny
430
9a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
10
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
11
Liczba kart ważnych
430
12
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
13
12a
w tym z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list
13
12b
w tym z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list
0
12c
w tym z powodu postawienia znaku "X" wyłącznie obok nazwiska kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona (art. 227 § 3 Kodeksu)
0
13
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
417

Wyniki wyborów w Komisji

Nr listy Nr kandydata Imię i nazwisko Komitet wyborczy Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%)
1 1 Jarosław Daniel SELLIN KW Prawo i Sprawiedliwość 20
4.80%
1 2 Kazimierz SMOLIŃSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 8
1.92%
1 3 Andrzej JAWORSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 9
2.16%
1 4 Grzegorz RACZAK KW Prawo i Sprawiedliwość 1
0.24%
1 5 Grzegorz Jan STRZELCZYK KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 6 Karol Roman GUZIKIEWICZ KW Prawo i Sprawiedliwość 2
0.48%
1 7 Aleksandra Helena JANKOWSKA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 8 Jan KILIAN KW Prawo i Sprawiedliwość 2
0.48%
1 9 Tadeusz CYMAŃSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 15
3.60%
1 10 Anna Magdalena DUTKOWSKA KW Prawo i Sprawiedliwość 2
0.48%
1 11 Ewelina Maria PAŁUBICKA KW Prawo i Sprawiedliwość 26
6.24%
1 12 Dorota DUDEK KW Prawo i Sprawiedliwość 3
0.72%
1 13 Marian Czesław SZAJNA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 14 Hanna Elżbieta DUDA KW Prawo i Sprawiedliwość 5
1.20%
1 15 Justyna PALIKOWSKA KW Prawo i Sprawiedliwość 1
0.24%
1 16 Piotr Michał WALENTYNOWICZ KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 17 Jacek KONCZAL KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 18 Edward SZLEJTER KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 19 Dariusz Krzysztof MACIEJEWSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 20 Jolanta Maria KWIATKOWSKA-REICHEL KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 21 Natalia NITEK KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 22 Zbigniew Henryk WNUK KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 23 Stanisław Tadeusz ANDERS KW Prawo i Sprawiedliwość 1
0.24%
1 24 Anna Teresa GWIAZDA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
2 1 Adam Marek KOROL KW Platforma Obywatelska RP 25
6.00%
2 2 Sławomir Arkadiusz NEUMANN KW Platforma Obywatelska RP 3
0.72%
2 3 Agnieszka Dominika POMASKA KW Platforma Obywatelska RP 6
1.44%
2 4 Łukasz Piotr ZARĘBA KW Platforma Obywatelska RP 2
0.48%
2 5 Hanna Maria ZYCH-CISOŃ KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 6 Jerzy Stanisław BOROWCZAK KW Platforma Obywatelska RP 1
0.24%
2 7 Piotr WIDZ KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 8 Michał Tadeusz OWCZARCZAK KW Platforma Obywatelska RP 2
0.48%
2 9 Paweł ORŁOWSKI KW Platforma Obywatelska RP 2
0.48%
2 10 Małgorzata CHMIEL KW Platforma Obywatelska RP 2
0.48%
2 11 Jan Edward KULAS KW Platforma Obywatelska RP 1
0.24%
2 12 Piotr Paweł OŁOWSKI KW Platforma Obywatelska RP 2
0.48%
2 13 Mirosław Jan CZAPLA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 14 Joanna Barbara JAKUBOWSKA KW Platforma Obywatelska RP 3
0.72%
2 15 Andrzej Kazimierz CHYŁA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 16 Lesław ORSKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 17 Elżbieta Marzanna RADZISZEWSKA KW Platforma Obywatelska RP 2
0.48%
2 18 Anna Dorota STRZELCZYK KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 19 Aneta NOWAK-TYMIŃSKA KW Platforma Obywatelska RP 2
0.48%
2 20 Dorota Monika CHOJNA KW Platforma Obywatelska RP 21
5.04%
2 21 Wioleta Barbara STRZEMKOWSKA-KONKOLEWSKA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 22 Iwona Beata NITZA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 23 Radosław Krzysztof SOBECKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 24 Maciej Hipolit GRABOWSKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
3 1 Aleksandra Grażyna KROTOWSKA-CACHA KW Razem 3
0.72%
3 2 Tomasz Marek LARCZYŃSKI KW Razem 0
0%
3 3 Aleksandra Joanna BOJARSKA KW Razem 0
0%
3 4 Mikołaj Piotr GOLUBIEWSKI KW Razem 0
0%
3 5 Judyta Anna KRÓL KW Razem 1
0.24%
3 6 Mateusz Paweł LIPOWICZ KW Razem 1
0.24%
3 7 Marianna KASPERSKA-ZEGAR KW Razem 1
0.24%
3 8 Stanisław Marek GŁĄBIŃSKI KW Razem 0
0%
3 9 Dorota Katarzyna KORSAK KW Razem 1
0.24%
3 10 Szymon Tomasz ANDRZEJEWSKI KW Razem 0
0%
3 11 Aleksandra Barbara KULMA KW Razem 0
0%
3 12 Michał SMĘTEK KW Razem 0
0%
3 13 Ewa Joanna WIECZOREK KW Razem 0
0%
3 14 Maciej Michał RAFA KW Razem 0
0%
3 15 Katarzyna Maria BOJARSKA KW Razem 0
0%
4 1 Karol Kazimierz RABENDA KW KORWiN 2
0.48%
4 2 Marcin Piotr KRZYWKOWSKI KW KORWiN 0
0%
4 3 Agnieszka Anna GRZEGORZEWSKA KW KORWiN 0
0%
4 4 Zdzisław Tadeusz KOŚCIELAK KW KORWiN 0
0%
4 5 Krzysztof Mirosław DRZYMAŁA KW KORWiN 0
0%
4 6 Sylwia MONKIELEWICZ KW KORWiN 0
0%
4 7 Andrzej Wojciech BUDZIEJEWSKI KW KORWiN 5
1.20%
4 8 Ilona Julia SZCZUKA KW KORWiN 0
0%
4 9 Teresa FROST KW KORWiN 1
0.24%
4 10 Tomasz Marian STĘPLOWSKI KW KORWiN 0
0%
4 11 Mariusz REJKOWICZ KW KORWiN 0
0%
4 12 Monika Żaneta WYSOCKA KW KORWiN 1
0.24%
4 13 Bartłomiej Henryk RADKA KW KORWiN 0
0%
4 14 Marcin Adam SUCHORAK KW KORWiN 0
0%
4 15 Grzegorz Leszek GRZEGORCZYK KW KORWiN 0
0%
4 16 Arkadiusz Marek DEROSZEWSKI KW KORWiN 0
0%
4 17 Joanna DURLIK KW KORWiN 0
0%
4 18 Michał Adam LEWANDOWSKI KW KORWiN 1
0.24%
4 19 Julita Maria RUSYNIAK KW KORWiN 0
0%
4 20 Sandra JASIONOWSKA KW KORWiN 0
0%
4 21 Karol Jakub MURAWIEC KW KORWiN 0
0%
4 22 Igor Krzysztof ADAMIEC KW KORWiN 2
0.48%
4 23 Katarzyna SAKWIŃSKA KW KORWiN 0
0%
4 24 Kamil Andrzej SOBKIEWICZ KW KORWiN 0
0%
5 1 Józef Leon SARNOWSKI Komitet Wyborczy PSL 14
3.36%
5 2 Krzysztof Gabriel TRAWICKI Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 3 Bogdan DOMBROWSKI Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 4 Maria Urszula PAWŁOWSKA Komitet Wyborczy PSL 5
1.20%
5 5 Mirosław Leszek MOLSKI Komitet Wyborczy PSL 5
1.20%
5 6 Maria Jolanta DASZKIEWICZ Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 7 Krzysztof Mieczysław PAŁKOWSKI Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 8 Gracjan Roman KURYŁOWICZ Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 9 Wojciech Wiesław PRZYBYLSKI Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 10 Marek Stanisław KOSTECKI Komitet Wyborczy PSL 1
0.24%
5 11 Stanisław Marian ACKERMAN Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 12 Andrzej Hieronim STĘPNIAK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 13 Danuta Jolanta KOSEWSKA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 14 Janusz Piotr LASKOWSKI Komitet Wyborczy PSL 1
0.24%
5 15 Ewelina WŁÓDARCZYK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 16 Elżbieta SUCHOCKA Komitet Wyborczy PSL 1
0.24%
5 17 Elżbieta Maria MIKOŁAJCZAK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 18 Ewa Małgorzata JANIAK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 19 Paweł Krzysztof ZIENKIEWICZ Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 20 Anna Małgorzata WŁODARCZYK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 21 Andrzej Grzegorz MAŁYJ Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 22 Marianna GRAHN Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 23 Bogdan JAREMA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 24 Andrzej Mieczysław OLSZEWSKI Komitet Wyborczy PSL 0
0%
6 1 Joanna SENYSZYN KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 4
0.96%
6 2 Piotr Paweł BAUĆ KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 1
0.24%
6 3 Małgorzata Teresa OSTROWSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 6
1.44%
6 4 Franciszek Józef POTULSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 5 Gabriela PLICHTA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 6 Antoni Andrzej BARGANOWSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 7 Agnieszka Maria JANUS KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 3
0.72%
6 8 Mirosław Antoni KAROLCZYK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 9 Joanna WILIŃSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 10 Jacek GRZEBISZ KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 11 Wanda GUSS KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 12 Ryszard Andrzej ZAGŁOBA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 13 Sylwia Maria KUBIK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 14 Artur Karol TOEPLITZ KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 15 Monika Maria WAŁASZEWSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 16 Wojciech CZESZEJKO-SOCHACKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 17 Barbara BUCZYŃSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 18 Michał KOSSAKOWSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 19 Maria Teresa BĄK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 20 Władysław KISIELICZYN KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 21 Halina Maria DANIEL KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 22 Natalia Ewa BARANOWSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 2
0.48%
6 23 Edmund Kazimierz STACHOWICZ KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
7 1 Magdalena Maria BŁEŃSKA KWW "Kukiz'15" 9
2.16%
7 2 Jacek Mariusz HOŁUBOWSKI KWW "Kukiz'15" 5
1.20%
7 3 Dorota WIŚNIEWSKA KWW "Kukiz'15" 2
0.48%
7 4 Agata Patrycja ŻEMETRO KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 5 Mariusz SZULC KWW "Kukiz'15" 1
0.24%
7 6 Joanna Zofia HARASIM-GRYM KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 7 Mariusz Adam DRANIEWICZ KWW "Kukiz'15" 1
0.24%
7 8 Anna Elżbieta KUBIK-KASPRZYKOWSKA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 9 Jacek Andrzej KROPKOWSKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 10 Alexander Norbert KOSS KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 11 Anna Maria DEMBEK KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 12 Aleksandra RUTKOWSKA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 13 Marcin BACHÓRZ KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 14 Katarzyna Maria WASZYŃSKA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 15 Karol Dominik KARDASIŃSKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 16 Marta KASZTAN KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 17 Robert Adam IWANICKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 18 Robert POMIAN KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 19 Dominika REDECKA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 20 Tomasz Piotr NAROŻNIK KWW "Kukiz'15" 1
0.24%
7 21 Krzysztof Waldemar URBAN KWW "Kukiz'15" 0
0%
8 1 Ewa LIEDER KW Nowoczesna Ryszarda Petru 8
1.92%
8 2 Michał Tomasz ADAMCZYK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 2
0.48%
8 3 Bartłomiej Łukasz SZATKOWSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 1
0.24%
8 4 Tomasz Marek DĄBROWSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 5 Dominika Katarzyna RYDLICHOWSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 6 Krystyna Barbara GOZDAWA-NOCOŃ KW Nowoczesna Ryszarda Petru 1
0.24%
8 7 Mikołaj Marek MAGIEŁKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 8 Marek Wojciech SKOROŚ KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 9 Adam Tadeusz KWIDZIŃSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 10 Ewa GIERSZEWSKA-VOGELS KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 11 Lech Zbigniew MOCZULSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 12 Marek Jerzy ŁYCYNIAK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 13 Natalia Zuzanna POBŁOCKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 14 Dominik Bolesław KWIATKOWSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 15 Jacek Dariusz WACHOWICZ KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 16 Justyna Ewa ADAMCZYK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 17 Ewa LUDWISZEWSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 18 Marcin STANKIEWICZ KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 19 Filip Henryk BORYSEWICZ KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 20 Włodzimierz MACHCZYŃSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 1
0.24%
10 1 Danuta HOJARSKA KWW Zbigniewa Stonogi 152
36.45%
10 2 Wojciech Rafał RUTKOWSKI KWW Zbigniewa Stonogi 1
0.24%
10 3 Piotr WASIEK KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 4 Zdzisław Bronisław SERWIN KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 5 Arkadiusz OLSZEWSKI KWW Zbigniewa Stonogi 1
0.24%
10 6 Damian GORZKIEWICZ KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 7 Maciej Mikołaj CHOJNACKI KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 8 Aleksandra NIZIEL KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 9 Damian Jan ŻÓŁKIEWSKI KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 10 Magdalena Beata LEBIODA KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 11 Beata Elżbieta RASZEJA KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 12 Dorota Ewa NOWAK KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 13 Krystyna Maria ŻUCHOWSKA KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 14 Monika MIELEWCZYK KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 15 Maria CHYŁA KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 16 Adam BURAKIEWICZ KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 17 Łukasz KRYŃSKI KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%

Wyniki głosowania na listy

Lp. Nazwa Zdybytych głosów Wynik wyborczy (%)
1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 95
22.78%
2 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 74
17.75%
3 Komitet Wyborczy Partia Razem 7
1.68%
4 Komitet Wyborczy KORWiN 12
2.88%
5 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 27
6.47%
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 16
3.84%
7 Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" 19
4.56%
8 Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 13
3.12%
9 Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi 154
36.93%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl