Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
126516
Liczba wydanych kart
17633

Frekwencja w regionie

13.94 %
13.94 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
246201 Bytom 126516 17633
13.94 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl