Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 95, siedziba OKW: Kalisz

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na senatorów
4
Mężczyzn
4
Kobiet
0
Średni wiek kandydatów
44
Średni wiek kobiet
0
Średni wiek mężczyzn
44
Nr Imię Nazwisko Komitet zgłaszający Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Paweł Zygmunt BlzASZCZYK BŁASZCZYK Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe ekonomista Droszew Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Przemysław Walenty KRYSZTOFIAK KRYSZTOFIAK Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP parlamentarzysta Ostrów Wielkopolski Członek partii Platforma Obywatelska RP
3 Łukasz MIKOlzAJCZYK MIKOŁAJCZYK Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość nauczyciel Ostrów Wielkopolski Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
4 Alojzy Ignacy MOTYLEWSKI MOTYLEWSKI Komitet Wyborczy Wyborców Alojzego Motylewskiego emeryt Ostrów Wielkopolski Nie należy do partii politycznej
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl