Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 94, siedziba OKW: Kalisz

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na senatorów
6
Mężczyzn
5
Kobiet
1
Średni wiek kandydatów
39
Średni wiek kobiet
32
Średni wiek mężczyzn
40
Nr Imię Nazwisko Komitet zgłaszający Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Adam Andrzej KOszMIDER KOŚMIDER Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość ekonomista Leszno Nie należy do partii politycznej
2 Julia Maria KRAKOWIAK KRAKOWIAK Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe nauczyciel Wojnowice Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
3 Sławomir Marcin MOCEK MOCEK Komitet Wyborczy Wyborców PL18 Sławomira Mocka nauczyciel Leszno Nie należy do partii politycznej
4 Marian POszLEDNIK POŚLEDNIK Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP parlamentarzysta Pasierby Członek partii Platforma Obywatelska RP
5 Grzegorz Stanisław RUSIECKI RUSIECKI Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Rusieckiego prawnik Leszno Nie należy do partii politycznej
6 Mariusz Kazimierz TRAWKA TRAWKA Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski ślusarz Miejska Górka Członek partii Narodowe Odrodzenie Polski
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl