Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 92, siedziba OKW: Konin

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na senatorów
5
Mężczyzn
5
Kobiet
0
Średni wiek kandydatów
54
Średni wiek kobiet
0
Średni wiek mężczyzn
54
Nr Imię Nazwisko Komitet zgłaszający Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Robert Kazimierz GAWElz GAWEŁ Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość nauczyciel Gniezno Nie należy do partii politycznej
2 Piotr Andrzej GRUSZCZYnzSKI GRUSZCZYŃSKI Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP inżynier zootechnik Gniezno Członek partii Platforma Obywatelska RP
3 Jerzy Władysław KAlzWAK KAŁWAK Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej specjalista ds. funduszy unijnych Wełnica Członek partii Unia Polityki Realnej
4 Jarosław Mariusz KlzOSInzSKI KŁOSIŃSKI Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru przedsiębiorca Dębówiec Nie należy do partii politycznej
5 Piotr lzYKOWSKI ŁYKOWSKI Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe inżynier rolnictwa Piekary Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl