Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 83, siedziba OKW: Kielce

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na senatorów
3
Mężczyzn
2
Kobiet
1
Średni wiek kandydatów
48
Średni wiek kobiet
55
Średni wiek mężczyzn
45
Nr Imię Nazwisko Komitet zgłaszający Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Krzysztof Marek SlzOnz SŁOŃ Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość mgr inż. budownictwa Kielce Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
2 Małgorzata Maria STANIOCH STANIOCH Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe pracownik samorządowy Kielce Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
3 Kamil Jerzy SUCHAnzSKI SUCHAŃSKI Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny i Niezależny Kamil Suchański prawnik Kielce Nie należy do partii politycznej
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl