Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 80, siedziba OKW: Katowice

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na senatorów
6
Mężczyzn
5
Kobiet
1
Średni wiek kandydatów
57
Średni wiek kobiet
46
Średni wiek mężczyzn
59
Nr Imię Nazwisko Komitet zgłaszający Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Bogusław Stanisław CIOK CIOK Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" przedsiębiorca Katowice Nie należy do partii politycznej
2 Ilona Grażyna KANCLERZ KANCLERZ Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru przedsiębiorca Katowice Nie należy do partii politycznej
3 Andrzej Kazimierz MISIOlzEK MISIOŁEK Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP nauczyciel akademicki Bytom Członek partii Platforma Obywatelska RP
4 Bogdan SUROWIEC SUROWIEC Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe przedsiębiorca Bytom Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
5 Jan Jerzy WOJTYlzA WOJTYŁA Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość nauczyciel akademicki Katowice Nie należy do partii politycznej
6 Zbigniew Antoni WRZESInzSKI WRZESIŃSKI Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy nauczyciel akademicki Warszawa Członek partii Stronnictwo Pracy
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl