Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 78, siedziba OKW: Bielsko-Biała

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na senatorów
3
Mężczyzn
3
Kobiet
0
Średni wiek kandydatów
58
Średni wiek kobiet
0
Średni wiek mężczyzn
58
Nr Imię Nazwisko Komitet zgłaszający Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Andrzej KAMInzSKI KAMIŃSKI Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość pracownik samorządowy Dankowice Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
2 Rafał Klemens MUCHACKI MUCHACKI Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP lekarz medycyny - onkolog Bielsko-Biała Członek partii Platforma Obywatelska RP
3 Ryszard Tadeusz WozJCIK WÓJCIK Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe przedsiębiorca Bielsko-Biała Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl