Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 69, siedziba OKW: Częstochowa

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na senatorów
5
Mężczyzn
5
Kobiet
0
Średni wiek kandydatów
45
Średni wiek kobiet
0
Średni wiek mężczyzn
45
Nr Imię Nazwisko Komitet zgłaszający Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Tomasz Andrzej BEBlzOCInzSKI BEBŁOCIŃSKI Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni przedsiębiorca Częstochowa Nie należy do partii politycznej
2 Marcin MARANDA MARANDA Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny Marcin Maranda nauczyciel Częstochowa Nie należy do partii politycznej
3 Jarosław Andrzej MARSZAlzEK MARSZAŁEK Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni inżynier hutnik Częstochowa Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
4 Andrzej SZEWInzSKI SZEWIŃSKI Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP polityk Konopiska Członek partii Platforma Obywatelska RP
5 Artur Ryszard WARZOCHA WARZOCHA Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość nauczyciel akademicki Częstochowa Nie należy do partii politycznej
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl