Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 60, siedziba OKW: Białystok

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na senatorów
6
Mężczyzn
4
Kobiet
2
Średni wiek kandydatów
46
Średni wiek kobiet
41
Średni wiek mężczyzn
48
Nr Imię Nazwisko Komitet zgłaszający Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Jan DOBRZYnzSKI DOBRZYŃSKI Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość architekt krajobrazu Białystok Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
2 Aneta GRUDZInzSKA GRUDZIŃSKA Komitet Wyborczy Wyborców Polska Obywatelska krawcowa Białystok Nie należy do partii politycznej
3 Jolanta KAMInzSKA KAMIŃSKA Komitet WYborczy Wyborców Forum Obywatelskie przedsiębiorca Białystok Nie należy do partii politycznej
4 Janusz KAMInzSKI KAMIŃSKI Komitet Wyborczy Wyborców Pakt Obywatelski przedsiębiorca Białystok Nie należy do partii politycznej
5 Krzysztof KRASOWSKI KRASOWSKI Komitet Wyborczy Wyborców Spoza Sitwy prawnik Białystok Nie należy do partii politycznej
6 Maciej Zenon zzzYWNO ŻYWNO Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP pedagog Sochonie Członek partii Platforma Obywatelska RP
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl