Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 59, siedziba OKW: Białystok

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na senatorów
6
Mężczyzn
4
Kobiet
2
Średni wiek kandydatów
54
Średni wiek kobiet
42
Średni wiek mężczyzn
61
Nr Imię Nazwisko Komitet zgłaszający Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Mieczysław BAGInzSKI BAGIŃSKI Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe nauczyciel Łomża Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Bohdan Józef PASZKOWSKI PASZKOWSKI Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość radca prawny Białystok Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
3 Marian POGODA POGODA Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny Komitet Wyborczy Mariana Pogody prawnik Rudka Nie należy do partii politycznej
4 Krystyna SOKozlz SOKÓŁ Komitet Wyborczy Wyborców Pakt Obywatelski kucharz Białystok Nie należy do partii politycznej
5 Roman TOPCZEWSKI TOPCZEWSKI Komitet Wyborczy Wyborców Polska Obywatelska emeryt Białystok Nie należy do partii politycznej
6 Sylwia Emilia ZANIEWSKA ZANIEWSKA Komitet WYborczy Wyborców Forum Obywatelskie dziennikarz Białystok Nie należy do partii politycznej
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl