Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 47, siedziba OKW: Siedlce

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na senatorów
5
Mężczyzn
4
Kobiet
1
Średni wiek kandydatów
59
Średni wiek kobiet
51
Średni wiek mężczyzn
61
Nr Imię Nazwisko Komitet zgłaszający Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Marek CHCIAlzOWSKI CHCIAŁOWSKI Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe nauczyciel Sulbiny Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Sławomir IZDEBSKI IZDEBSKI Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej rolnik Borki Kosy Nie należy do partii politycznej
3 Maria Zofia KOC KOC Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość etnograf Węgrów Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
4 Maciej Tadeusz PRANDOTA PRANDOTA Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni mechanik Warszawa Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
5 Tadeusz Edward ROSS ROSS Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP aktor Józefosław Członek partii Platforma Obywatelska RP
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl