Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 38, siedziba OKW: Płock

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na senatorów
4
Mężczyzn
4
Kobiet
0
Średni wiek kandydatów
47
Średni wiek kobiet
0
Średni wiek mężczyzn
47
Nr Imię Nazwisko Komitet zgłaszający Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Marek Eryk MARTYNOWSKI MARTYNOWSKI Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość ekonomista Płock Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
2 Waldemar PAWLAK PAWLAK Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe rolnik Kamionka Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
3 Krzysztof Włodzimierz RDEST RDEST Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Krzysztofa Rdesta przedsiębiorca Żyrardów Nie należy do partii politycznej
4 Bogumił Władysław SMUK SMUK Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni logistyk Bonisław Członek partii PPS
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl