Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 23, siedziba OKW: Łódź

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na senatorów
4
Mężczyzn
3
Kobiet
1
Średni wiek kandydatów
57
Średni wiek kobiet
67
Średni wiek mężczyzn
54
Nr Imię Nazwisko Komitet zgłaszający Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Dariusz Paweł ANTKIEWICZ ANTKIEWICZ Komitet Wyborczy KORWiN emeryt Łódź Członek partii KORWiN
2 Maciej Tomasz GRUBSKI GRUBSKI Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP pracownik socjalny Łódź Członek partii Platforma Obywatelska RP
3 Andrzej Dymitr LAZARIDE LAZARI Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru nauczyciel akademicki Łódź Nie należy do partii politycznej
4 Elżbieta WIezClzAWSKA-SAUK WIĘCŁAWSKA-SAUK Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość dziennikarka Łódź Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl