Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Sejmu nr 28, siedziba OKW: Częstochowa

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na posłów
128
Mężczyzn
74
Kobiet
54
Średni wiek kandydatów
42
Średni wiek kobiet
43
Średni wiek mężczyzn
41

Lista nr 1: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Szymon Stanisław GIzzzYnzSKI GIŻYŃSKI poseł na Sejm RP Częstochowa Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
2 Lidia Ewa BURZYnzSKA BURZYŃSKA nauczyciel Skrzydlów Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
3 Mariusz Wiesław TREPKA TREPKA przedstawiciel władzy samorządowej Moczydło Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
4 Andrzej Janusz GAWRON GAWRON przedsiębiorca Kochanowice Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
5 Jerzy Bogdan SazDEL SĄDEL poseł Zajączki Drugie Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
6 Krzysztof Józef JANUS JANUS przedstawiciel władzy samorządowej Częstochowa Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
7 Konrad Zygmunt GlzezBOCKI GŁĘBOCKI nauczyciel akademicki Częstochowa Nie należy do partii politycznej
8 Jolanta Stefania KORAL KORAL laborant Żarki Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
9 Jerzy Stanisław NOWAKOWSKI NOWAKOWSKI przedstawiciel władzy samorządowej Częstochowa Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
10 Mariusz Tomasz CHUDZICKI CHUDZICKI nauczyciel akademicki Mykanów Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
11 Iwona Helena MlzODKOWSKA-PRZEPIozROWSKA MŁODKOWSKA-PRZEPIÓROWSKA archeolog Tylin Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
12 Monika FAJER FAJER kuśnierz Częstochowa Członek partii Solidarna Polska
13 Dorota Ewa KORZONEK KORZONEK pielęgniarka Kuleje Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
14 Jakub Krzysztof MICHALSKI MICHALSKI historyk Częstochowa Członek partii Prawo i Sprawiedliwość

Lista nr 2: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Izabela Dorota LESZCZYNA LESZCZYNA sekretarz stanu Częstochowa Członek partii Platforma Obywatelska RP
2 Halina Leokadia ROZPONDEK ROZPONDEK bibliotekoznawca Częstochowa Członek partii Platforma Obywatelska RP
3 Grzegorz Czesław SZTOLCMAN SZTOLCMAN lekarz Częstochowa Członek partii Platforma Obywatelska RP
4 Artur Jacek KONIECZNY KONIECZNY inżynier budownictwa Iwanowice Duże Członek partii Platforma Obywatelska RP
5 Marta Maria SALWIERAK SALWIERAK menedżer Częstochowa Członek partii Platforma Obywatelska RP
6 Jadwiga Stanisława SKALEC SKALEC nauczyciel Żarki Członek partii Platforma Obywatelska RP
7 Wojciech Mateusz MERCIK MERCIK prawnik Boronów Członek partii Platforma Obywatelska RP
8 Joanna Ewa REKWIREWICZ REKWIREWICZ urzędnik Częstochowa Członek partii Platforma Obywatelska RP
9 Zdzisław Józef PACHURA PACHURA urzędnik Lubliniec Członek partii Platforma Obywatelska RP
10 Mariusz Andrzej ZACZKOWSKI ZACZKOWSKI przedsiębiorca Myszków Członek partii Platforma Obywatelska RP
11 Iwona Józefa SADEK SADEK leśnik Wręczyca Wielka Członek partii Platforma Obywatelska RP
12 Jacek Wojciech BADORA BADORA przedsiębiorca Rększowice Członek partii Platforma Obywatelska RP
13 Waldemar Krzysztof LISOWSKI LISOWSKI inżynier zarządzania Częstochowa Członek partii Platforma Obywatelska RP
14 Marzena Monika MANISZEWSKA MANISZEWSKA inżynier zarządzania Bystrzanowice Członek partii Platforma Obywatelska RP

Lista nr 3: Komitet Wyborczy Partia Razem

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Jarosław Marcin SOJA SOJA doradca podatkowy Pruszków Członek partii Partia Razem
2 Magdalena Mirella zzzOlzNOWSKA ŻOŁNOWSKA księgowa Krzepice Członek partii Partia Razem
3 Martin SACZEK SACZEK specjalista do spraw marketingu i handlu Kołaczkowice Członek partii Partia Razem
4 Adela Janina GONERA GONERA pielęgniarka Częstochowa Członek partii Partia Razem
5 Ernest PIDZIK PIDZIK nauczyciel historii Częstochowa Członek partii Partia Razem
6 Monika Edyta KAlzA KAŁA technik dentystyczny Krzepice Nie należy do partii politycznej
7 Marcin Juliusz szWIERCZ ŚWIERCZ specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii Szarlejka Członek partii Partia Razem
8 Anna Barbara BOROWIEC BOROWIEC sekretarka medyczna Brzeg Nie należy do partii politycznej
9 Łukasz Marek RESPONDEK RESPONDEK administrator systemów komputerowych Pawonków Członek partii Partia Razem
10 Agnieszka Izabela RZADKIEWICZ RZADKIEWICZ sprzedawca Grabiny Nie należy do partii politycznej
11 Zbigniew AUGUSTYnzSKI AUGUSTYŃSKI nauczyciel akademicki Częstochowa Członek partii Partia Razem

Lista nr 4: Komitet Wyborczy KORWiN

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Przemysław Paweł FICENES FICENES politolog Siedlec Duży Członek partii KORWiN
2 Jerzy Roland DUDEK DUDEK przedsiębiorca Lusławice Członek partii KORWiN
3 Bartłomiej Przemysław DOBRZYNIEWICZ DOBRZYNIEWICZ przedsiębiorca Częstochowa Członek partii KORWiN
4 Karolina Janina szWIazCIK ŚWIĄCIK handlowiec Kłomnice Nie należy do partii politycznej
5 Sebastian Dariusz LIWOCH LIWOCH historyk Myszków Nie należy do partii politycznej
6 Jowita Magdalena KOSTRZEWSKA KOSTRZEWSKA technik obsługi ruchu turystycznego Blachownia Nie należy do partii politycznej
7 Wojciech Bartosz ZALEWSKI ZALEWSKI nauczyciel Konieczki Nie należy do partii politycznej
8 Andrzej Marian LICHNOWSKI LICHNOWSKI przedsiębiorca Częstochowa Członek partii KORWiN
9 Jacek Kamil PIETRZAK PIETRZAK pracownik fizyczny Częstochowa Członek partii KORWiN
10 Anita Stanisława PYKA PYKA przedsiębiorca Herby Nie należy do partii politycznej
11 Agata Ewa GORZELAK GORZELAK pedagog tańca Częstochowa Nie należy do partii politycznej
12 Maciej Paweł HUTKIEWICZ HUTKIEWICZ inżynier budownictwa Poczesna Nie należy do partii politycznej
13 Patrycja Katarzyna KOMAR KOMAR biotechnolog Częstochowa Nie należy do partii politycznej
14 Piotr Dariusz MICHALAK MICHALAK handlowiec Częstochowa Nie należy do partii politycznej

Lista nr 5: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Stanisław GMITRUK GMITRUK wyższy urzędnik administracji publicznej Częstochowa Członek partii PSL
2 Henryk KIEPURA KIEPURA przedstawiciel władzy samorządowej Złochowice Członek partii PSL
3 Krzysztof SMELA SMELA przedstawiciel władzy samorządowej Wierzchowisko Członek partii PSL
4 Anna Marta SOCHA-KORENDO SOCHA-KORENDO przedstawiciel władzy samorządowej Jastrząb Członek partii PSL
5 Jacek Wawrzyniec KAPICA KAPICA wokalista Koszęcin Członek partii PSL
6 Aleksandra BANASIAK BANASIAK wiceprezes Kalej Członek partii PSL
7 Bernadetta Barbara NIEMCZYK NIEMCZYK emeryt Olsztyn Członek partii PSL
8 Małgorzata Ewa GAlzUSZKA GAŁUSZKA kierownik biura Myszków Członek partii PSL
9 Zuzanna GEILKE GEILKE emeryt Glinica Członek partii PSL
10 Marcin Zdzisław szWIERCZYnzSKI ŚWIERCZYŃSKI kierownik biura Krzepice Członek partii PSL
11 Ola Zofia SZCZEPAnzSKA SZCZEPAŃSKA emerytka Kopalnia Nie należy do partii politycznej
12 Alicja Łucja GRZEGORCZYK GRZEGORCZYK dyrektor domu pomocy społecznej Dąbrowa Zielona Członek partii PSL
13 Bożena Urszula MOTlzOCH MOTŁOCH kierownik biura Ponik Nie należy do partii politycznej
14 Marcin Przemysław ADAMCZYK ADAMCZYK wyższy urzędnik administracji publicznej Czestochowa Członek partii PSL

Lista nr 6: Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Marek Paweł BALT BALT inżynier ekonomista Częstochowa Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
2 Wojciech Jan KONIECZNY KONIECZNY lekarz Częstochowa Członek partii Polska Partia Socjalistyczna
3 Danuta Krystyna MARZEC MARZEC pracownik naukowy Częstochowa Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
4 Stanisław Marian DZWONNIK DZWONNIK nauczyciel Rędziny Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
5 Adam Michał ZACZKOWSKI ZACZKOWSKI specjalista ds funduszy europejskich Myszków Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
6 Roman Bronisław MINKINA MINKINA urzędnik administracji publicznej Kłobuck Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
7 Krzysztof Piotr ZIELInzSKI ZIELIŃSKI lekarz Częstochowa Członek partii „Zieloni”
8 Aneta Agnieszka GLANC GLANC pracownik administracyjny Lubliniec Nie należy do partii politycznej
9 Zdzisław WOLSKI WOLSKI lekarz Częstochowa Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
10 Agnieszka Wioletta SKOREK SKOREK nauczyciel Żarki Nie należy do partii politycznej
11 Łukasz Piotr WABNIC WABNIC politolog Częstochowa Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
12 Magdalena Barbara GRazDYS GRĄDYS pracownik administracji samorządowej Kłobuck Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
13 Monika Iwona GAlzWA-WIDERA GAŁWA-WIDERA pracownik naukowy Częstochowa Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
14 Jacek Franciszek KASPRZYK KASPRZYK pedagog pracy Częstochowa Członek partii „Socjaldemokracja Polska”

Lista nr 7: Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15"

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Tomasz Janusz JASKozlzA JASKÓŁA dyrektor generalny Częstochowa Nie należy do partii politycznej
2 Tomasz Ryszard LECHOWICZ LECHOWICZ dyrektor projektów Częstochowa Nie należy do partii politycznej
3 Anna Maria SITAK SITAK doradca finansowy Kusięta Nie należy do partii politycznej
4 Bogusław Andrzej ORlzOWSKI ORŁOWSKI przedsiębiorca Lubliniec Nie należy do partii politycznej
5 Bogusław Czesław NOWAK NOWAK nauczyciel Częstochowa Nie należy do partii politycznej
6 Ewa SZYMANEK SZYMANEK nauczyciel akademicki Koniecpol Nie należy do partii politycznej
7 Michał Krzysztof BRZozZKA BRZÓZKA pracownik samorządowy Kłobuck Nie należy do partii politycznej
8 Paweł SIWCZYnzSKI SIWCZYŃSKI technik handlowiec Kłobuck Nie należy do partii politycznej
9 Marta Weronika HAMALA HAMALA przedsiębiorca Częstochowa Nie należy do partii politycznej
10 Adam Ryszard BINKOWSKI BINKOWSKI menadżer Koszęcin Nie należy do partii politycznej
11 Mariusz KOTAS KOTAS technik mechanik Złochowice Nie należy do partii politycznej
12 Violetta Ewa ANDRUSIEWICZ ANDRUSIEWICZ nauczyciel Poraj Nie należy do partii politycznej
13 Damian Kazimierz ROMANIEWICZ ROMANIEWICZ konstruktor Mokrzesz Nie należy do partii politycznej
14 Monika Klaudia BARTELAK BARTELAK dyrektor sprzedaży Radostków Kolonia Nie należy do partii politycznej

Lista nr 8: Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Anetta Barbara UJMA UJMA politolog Częstochowa Nie należy do partii politycznej
2 Leszek SYKULSKI SYKULSKI nauczyciel akademicki Częstochowa Nie należy do partii politycznej
3 Paweł Jan JezDRZEJEWSKI JĘDRZEJEWSKI adwokat Częstochowa Nie należy do partii politycznej
4 Jan Krzysztof BRONISZEWSKI BRONISZEWSKI inżynier produkcji Częstochowa Nie należy do partii politycznej
5 Monika Elżbieta NOWAKOWSKA NOWAKOWSKA logistyk Częstochowa Nie należy do partii politycznej
6 Sandra Agnieszka KAMInzSKA KAMIŃSKA ekonomista Częstochowa Nie należy do partii politycznej
7 Cezary WOSInzSKI WOSIŃSKI nauczyciel akademicki Częstochowa Nie należy do partii politycznej
8 Joanna Jadwiga SKRZESZOWSKA SKRZESZOWSKA technolog żywności Częstochowa Nie należy do partii politycznej
9 Dorota Agata BUGAJAK-SOKozlz BUGAJAK-SOKÓŁ inspektor bhp Bór Zajaciński Nie należy do partii politycznej
10 Maciej Stanisław BRYK BRYK geodeta Częstochowa Nie należy do partii politycznej
11 Krzysztof Marek zzzELAZKIEWICZ ŻELAZKIEWICZ przedsiębiorca Częstochowa Nie należy do partii politycznej
12 Magdalena Alina RUDLICKA RUDLICKA przedsiębiorca Częstochowa Nie należy do partii politycznej
13 Mariusz Norbert BIAlzAS BIAŁAS adwokat Częstochowa Nie należy do partii politycznej

Lista nr 10: Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Rafał Konrad GIL GIL przedsiębiorca Częstochowa Nie należy do partii politycznej
2 Janusz Marcin KRYCZKA KRYCZKA przedsiębiorca Chorzenice Nie należy do partii politycznej
3 Erendira Maria BARANOWSKA BARANOWSKA pracownik biurowy Częstochowa Nie należy do partii politycznej
4 Piotr Sebastian BORCZYK BORCZYK inżynier budownictwa Myszków Nie należy do partii politycznej
5 Kamila Katarzyna MISZTA MISZTA technik budowlany Częstochowa Nie należy do partii politycznej
6 Katarzyna Małgorzata PIOTROWSKA PIOTROWSKA pracownik biurowy Rudniki Nie należy do partii politycznej
7 Henryk Piotr JEZIOROWSKI JEZIOROWSKI emeryt Częstochowa Nie należy do partii politycznej
8 Marcin Michał URLIK URLIK kierowca Częstochowa Nie należy do partii politycznej

Lista nr 14: Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!"

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Norbert Konrad ZADORA ZADORA menadżer Częstochowa Nie należy do partii politycznej
2 Jakub Kamil PREDKO PREDKO serwisant elektronik Hutki Nie należy do partii politycznej
3 Agnieszka Małgorzata lzUCZAK ŁUCZAK informatyk Częstochowa Nie należy do partii politycznej
4 Szymon Grzegorz GARBACZ GARBACZ inżynier organizacji i planowania produkcji Częstochowa Nie należy do partii politycznej
5 Małgorzata Józefa SKALIK SKALIK technik handlowiec Częstochowa Nie należy do partii politycznej
6 Grzegorz Andrzej WYDMUCH WYDMUCH politolog Zajączki Pierwsze Nie należy do partii politycznej
7 Joanna Danuta POzzzARLIK POŻARLIK mechanik budowy maszyn Częstochowa Nie należy do partii politycznej
8 Bartosz Daniel DazBROWSKI DĄBROWSKI geodeta Częstochowa Nie należy do partii politycznej
9 Agnieszka Maria SYNOWIEC SYNOWIEC inżynier zarządzania produkcją Zarębice Nie należy do partii politycznej
10 Wojciech Łukasz OMIOTEK OMIOTEK specjalista d/s rachunkowości Częstochowa Nie należy do partii politycznej
11 Katarzyna Dorota PRZYBYlzA PRZYBYŁA student Huta Stara B Nie należy do partii politycznej
12 Krzysztof Mariusz KOlzACInzSKI KOŁACIŃSKI specjalista d/s sprzedaży hurtowej Częstochowa Nie należy do partii politycznej
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl